Thiết bị đo độ dẫn điện, ECMáy đo độ dẫn điện và điện trở suất HANNA HI2316 (0.0 to 199.9 mS/cm; 0 to 19.90 MO cm)


Từ khoá liên quan

Công ty Cổ phần trực tuyến ZOMUA
Địa chỉ: P2502, Tòa nhà 24T2, Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội.
Điện thoại: 19006635
Mã số thuế: 0103043742