RAM Avexir Blitz Series 8GB(2x4GB) DDR3 Bus 1600Mhz -2BZ1OCF - OC Formula 8GB

Công ty Cổ phần trực tuyến ZOMUA
Địa chỉ: P2502, Tòa nhà 24T2, Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội.
Điện thoại: 19006635
Mã số thuế: 0103043742