Nôi rung tự động 2 tầng, kiểu mềm, đa năng Long Hưng ND-32, sức đưa 32kg 
Công ty Cổ phần trực tuyến ZOMUA
Địa chỉ: P2502, Tòa nhà 24T2, Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội.
Điện thoại: 19006635
Mã số thuế: 0103043742