Nồi Cơm Điện Tử Zojirushi ZONC-NS-NAQ05-WG 0.5 Lít - NS-NAQ05-WG 
Công ty Cổ phần trực tuyến ZOMUA
Địa chỉ: P2502, Tòa nhà 24T2, Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội.
Điện thoại: 19006635
Mã số thuế: 0103043742