Máy photocopy Ricoh MP 5000B (hàng cũ)

- 50 bản/phút. A5-A3
Máy photocopy Ricoh MP 5000B (hàng cũ) - Mô tả

Số lõi lọc , Tính năng :, 0px">● Hệ thống tái sử dụng mực thải, 0px">● Bộ phận tự động nạp bản gốc, 0px">● Bộ tự động đảo mặt bản sao, 0px">● Có sẵn in và Scan, Có sẵn in và Scan, rgb(48,48,48); PADDING-TOP: 0px">Máy còn mới 98%, 0px">Máy còn mới 98%, rgb(255,0,0)">Máy còn mới 98%, medium">Hãy liên hệ 0949789456, rgb(255,0,0)">0949789456

may photocopy ricoh mp 5000b hang cu
gia may photocopy ricoh mp 5000b hang cu
may photocopy ricoh mp 5000b hang cu gia re nhat
gia may photocopy ricoh mp 5000b hang cu re nhat
tim noi ban may photocopy ricoh mp 5000b hang cu re nhat
tim cua hang ban may photocopy ricoh mp 5000b hang cu re nhat
gia may photocopy ricoh mp 5000b hang cu
may photocopy ricoh mp 5000b hang cu gia re nhat
gia may photocopy ricoh mp 5000b hang cu re nhat
tim noi ban may photocopy ricoh mp 5000b hang cu re nhat
tim cua hang ban may photocopy ricoh mp 5000b hang cu re nhat
gia may photocopy ricoh mp 5000b hang cu
may photocopy ricoh mp 5000b hang cu gia re nhat
gia may photocopy ricoh mp 5000b hang cu re nhat
tim noi ban may photocopy ricoh mp 5000b hang cu re nhat
tim cua hang ban may photocopy ricoh mp 5000b hang cu re nhat
gia may photocopy ricoh mp 5000b hang cu
may photocopy ricoh mp 5000b hang cu gia re nhat
gia may photocopy ricoh mp 5000b hang cu re nhat
tim noi ban may photocopy ricoh mp 5000b hang cu re nhat
tim cua hang ban may photocopy ricoh mp 5000b hang cu re nhat
gia may photocopy ricoh mp 5000b hang cu
may photocopy ricoh mp 5000b hang cu gia re nhat
gia may photocopy ricoh mp 5000b hang cu re nhathttp://topgia.vn/may-photocopy-ricoh-mp-5000b-hang-cu-26271
 

Tin tức liên quan

Từ khoá liên quan


 
Công ty Cổ phần trực tuyến ZOMUA
Địa chỉ: P2502, Tòa nhà 24T2, Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội.
Điện thoại: 19006635
Mã số thuế: 0103043742