Máy phát hiện khí ga C3H8 (LPG) và khí cháy thiên nhiên (LNG) Extech FG100 
Công ty Cổ phần trực tuyến ZOMUA
Địa chỉ: P2502, Tòa nhà 24T2, Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội.
Điện thoại: 19006635
Mã số thuế: 0103043742