Máy kiểm tra độ nhám bề mặt bê tông sơn phủ Defelsko PosiTector SPGTS3 (Advanced)

Công ty Cổ phần trực tuyến ZOMUA
Địa chỉ: P2502, Tòa nhà 24T2, Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội.
Điện thoại: 19006635
Mã số thuế: 0103043742