Lumsing Digital Kitchen Scale, Multifunction Stainless Steel Food Scale with LCD Display 13.2 lb 6kg 1g 0.01oz, Batteries Included


Công ty Cổ phần trực tuyến ZOMUA
Địa chỉ: P2502, Tòa nhà 24T2, Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội.
Điện thoại: 19006635
Mã số thuế: 0103043742