Đồng hồ đo điện trở cách điện, (Mêgôm mét), KYORITSU 3125, K3125 (5kV/1TΩ)


Công ty Cổ phần trực tuyến ZOMUA
Địa chỉ: P2502, Tòa nhà 24T2, Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội.
Điện thoại: 19006635
Mã số thuế: 0103043742