Điều hoà không khí Daikin FDBNQ24MV1V/RNQ24MV1V/BRC4C64-9

- 1 chiều, 26.000 BTU

Công ty Cổ phần trực tuyến ZOMUA
Địa chỉ: P2502, Tòa nhà 24T2, Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội.
Điện thoại: 19006635
Mã số thuế: 0103043742