Mới xuất bản Máy tính để bàn Lenovo

 • Máy tính để bàn Lenovo H50-50-90B700D7VN Core™ i3-4170

  Máy tính để bàn Lenovo H50-50-90B700D7VN Core™ i3-4170 RAM 4GB, HDD 500GB

  Giá rẻ tốt: 7.280.000 đ

  giá Máy tính để bàn Lenovo H50-50-90B700D7VN Core™ i3-4170, Máy tính để bàn Lenovo H50-50-90B700D7VN Core™ i3-4170 với bộ sử lý nhanh giúp công việc và học tập của bạn thêm nhanh hơn 90b700d7vn

 • Máy tính để bàn Lenovo E73-10AS0061VE, Core™ i3-4130

  Máy tính để bàn Lenovo E73-10AS0061VE, Core™ i3-4130 RAM 4GB, HDD 500GB

  Giá rẻ tốt: 7.520.000 đ

  giá Máy tính để bàn Lenovo E73-10AS0061VE, Core™ i3-4130, Máy tính để bàn Lenovo E73-10AS0061VE, Core™ i3-4130 giá rẻ nhất, so sánh giá Máy tính để bàn Lenovo E73-10AS0061VE, Core™ i3-4130 10as0061ve

 • Máy tính để bàn Asus CM6431-VN007D, Pentium G2030

  Máy tính để bàn Asus CM6431-VN007D, Pentium G2030 RAM 2GB, HDD 500GB

  Giá rẻ tốt: 6.990.000 đ

  giá Máy tính để bàn Asus CM6431-VN007D, Pentium G2030, Máy tính để bàn Asus CM6431-VN007D giá rẻ nhất, so sánh giá Máy tính để bàn Asus CM6431-VN007D cm6431-vn007d

 • Máy tính để bàn Lenovo ThinkCentre E73-10AS00BQVA, Core i5-4590S

  Máy tính để bàn Lenovo ThinkCentre E73-10AS00BQVA, Core i5-4590S RAM 4GB, HDD 500GB

  Giá rẻ tốt: 9.730.000 đ

  giá Máy tính để bàn Lenovo ThinkCentre E73-10AS00BQVA, Core i5-4590S, Máy tính để bàn Lenovo ThinkCentre E73-10AS00BQVA giá rẻ nhất, so sánh giá Máy tính để bàn Lenovo ThinkCentre E73-10AS00BQVA 10as00bqva

 • Máy tính để bàn Lenovo E73-10ASA0AXVA Core i3-4160

  Máy tính để bàn Lenovo E73-10ASA0AXVA Core i3-4160 RAM 4GB, HDD 500GB

  Giá rẻ tốt: 7.530.000 đ

  giá Máy tính để bàn Lenovo E73-10ASA0AXVA Core i3-4160, Máy tính để bàn Lenovo E73-10ASA0AXVA Core i3-4160 giá rẻ nhất, so sánh giá Máy tính để bàn Lenovo E73-10ASA0AXVA Core i3-4160 10asa0axva

 • Máy tính để bàn Lenovo ThinkCentre E73-10AS00B4VE, Core i3 4150

  Máy tính để bàn Lenovo ThinkCentre E73-10AS00B4VE, Core i3 4150 RAM 4GB, HDD 500GB

  Giá rẻ tốt: 10.250.000 đ

  giá Máy tính để bàn Lenovo ThinkCentre E73-10AS00B4VE, Core i3 4150, Máy tính để bàn Lenovo ThinkCentre E73-10AS00B4VE, Core i3 4150 giá rẻ nhất, so sánh giá Máy tính để bàn Lenovo ThinkCentre E73-10AS00B4VE, Core i3 4150 10as00b4ve

 • Máy tính để bàn Lenovo H530S 57328631, Core I5 4440

  Máy tính để bàn Lenovo H530S 57328631, Core I5 4440 RAM 4GB, HDD 500GB

  Giá rẻ tốt: 9.790.000 đ

  giá Máy tính để bàn Lenovo H530S 57328631, Core I5 4440, Máy tính để bàn Lenovo H530S 57328631 giá rẻ nhất, so sánh giá Máy tính để bàn Lenovo H530S 57328631 57328631

 • Máy tính để bàn Lenovo H30-50 90B90024VN, Pentium-G3250

  Máy tính để bàn Lenovo H30-50 90B90024VN, Pentium-G3250 RAM 2GB, HDD 500GB

  Giá rẻ tốt: 6.050.000 đ

  giá Máy tính để bàn Lenovo H30-50 90B90024VN, Pentium-G3250, Máy tính để bàn Lenovo H30-50 90B90024VN, Pentium-G3250 giá rẻ nhất, so sánh giá Máy tính để bàn Lenovo H30-50 90B90024VN, Pentium-G3250 90b90024vn

 • Máy tính để bàn Lenovo ThinkCentre E73-10AS006VVA, Pentium DC G3220

  Máy tính để bàn Lenovo ThinkCentre E73-10AS006VVA, Pentium DC G3220 RAM 2GB, HDD 500GB

  Giá rẻ tốt: 6.200.000 đ

  giá Máy tính để bàn Lenovo ThinkCentre E73-10AS006VVA, Pentium DC G3220, Máy tính để bàn Lenovo ThinkCentre E73-10AS006VVA, Pentium DC G3220 giá rẻ nhất 10as006vva

 • Máy tính để bàn Lenovo F0B2003KVN 19.5 inches

  Máy tính để bàn Lenovo F0B2003KVN 19.5 inches RAM 4GB, HDD 500GB

  Giá rẻ tốt: 9.150.000 đ

  Giá Máy tính để bàn Lenovo F0B2003KVN rẻ nhất f0b2003kvn

 • Máy tính để bàn Lenovo300-22ISU F0BX003JVN 21.5 inches

  Máy tính để bàn Lenovo300-22ISU F0BX003JVN 21.5 inches Core i5-6200U, RAM 4GB, HDD 1TB

  Giá rẻ tốt: 16.170.000 đ

  Giá Máy tính để bàn Lenovo300-22ISU F0BX003JVN rẻ nhất

 • Máy tính để bàn Lenovo 08IHH-90F1002EVN

  Máy tính để bàn Lenovo 08IHH-90F1002EVN Core i3-4170, RAM 4GB, HDD 500GB

  Giá rẻ tốt: 7.400.000 đ

  Giá Máy tính để bàn Lenovo 08IHH-90F1002EVN, Máy tính để bàn Lenovo 08IHH-90F1002EVN Core i3-4170, RAM 4GB, HDD 500GB

 • Máy tính để bàn Lenovo F0AW0046VN 21.5 inches

  Máy tính để bàn Lenovo F0AW0046VN 21.5 inches Core i5-4460T, RAM 4GB, HDD 1TB

  Giá rẻ tốt: 14.850.000 đ

  Giá Máy tính để bàn Lenovo F0AW0046VN, Máy tính để bàn Lenovo F0AW0046VN Core i5-4460T, RAM 4GB, HDD 1TB

 • Máy tính để bàn Lenovo E73-10AS00BRVA, Core i5-4460S

  Máy tính để bàn Lenovo E73-10AS00BRVA, Core i5-4460S RAM 4GB, HDD 500GB

  Giá rẻ tốt: 9.579.000 đ

  giá Máy tính để bàn Lenovo E73-10AS00BRVA, Core i5-4460S, Máy tính để bàn Lenovo E73-10AS00BRVA giá rẻ nhất, so sánh giá Máy tính để bàn Lenovo E73-10AS00BRVA

 • Máy tính để bàn Lenovo 90C2001XVN, Core J2900

  Máy tính để bàn Lenovo 90C2001XVN, Core J2900 RAM 2GB, HDD 500GB

  Giá rẻ tốt: 6.400.000 đ

  giá Máy tính để bàn Lenovo 90C2001XVN, Core J2900, Máy tính để bàn Lenovo 90C2001XVN Intel® Pentium Qad-Core J2900 (4*2.41GHz, 2Threads, 2MB L3 cache, 10W)

 • Máy tính để bàn Lenovo H30-50-90B9003BVN, Core I5-4460

  Máy tính để bàn Lenovo H30-50-90B9003BVN, Core I5-4460 RAM 4GB, HDD 500GB

  Giá rẻ tốt: 8.920.000 đ

  giá Máy tính để bàn Lenovo H30-50-90B9003BVN, Core I5-4460

 • Máy tính để bàn Lenovo E73-10AS00BPVA, Pentium DC G3240

  Máy tính để bàn Lenovo E73-10AS00BPVA, Pentium DC G3240 RAM 2GB, HDD 500GB

  Giá rẻ tốt: 5.790.000 đ

  giá Máy tính để bàn Lenovo E73-10AS00BPVA, Pentium DC G3240, Máy tính để bàn Lenovo E73-10AS00BPVA giá rẻ nhất, so sánh giá Máy tính để bàn Lenovo E73-10AS00BPVA

 • Máy tính để bàn Lenovo 90B90089VN, Core i3-4170

  Máy tính để bàn Lenovo 90B90089VN, Core i3-4170 RAM 2GB, HDD 500GB

  Giá rẻ tốt: 7.140.000 đ

  giá Máy tính để bàn Lenovo 90B90089VN, Core i3-4170, Máy tính để bàn Lenovo 90B90089VN giá rẻ nhất, so sánh giá Máy tính để bàn Lenovo 90B90089VN

 • Máy tính để bàn Lenovo 90B700D0TA, Core i3-4170

  Máy tính để bàn Lenovo 90B700D0TA, Core i3-4170 RAM 2GB, HDD 500GB

  Giá rẻ tốt: 7.140.000 đ

  giá Máy tính để bàn Lenovo 90B700D0TA, Core i3-4170, Máy tính để bàn Lenovo 90B700D0TA giá rẻ nhất, so sánh giá Máy tính để bàn Lenovo 90B700D0TA

 • Máy tính để bàn Lenovo ThinkCentre E73 -10AS00BNVA, Core i3 4150

  Máy tính để bàn Lenovo ThinkCentre E73 -10AS00BNVA, Core i3 4150 RAM 4GB, HDD 500GB

  Giá rẻ tốt: 7.630.000 đ

  giá Máy tính để bàn Lenovo ThinkCentre E73 -10AS00BNVA, Core i3 4150, Máy tính để bàn Lenovo ThinkCentre E73 -10AS00BNVA giá rẻ nhất, so sánh giá Máy tính để bàn Lenovo ThinkCentre E73 -10AS00BNVA

 • Máy tính để bàn Lenovo E73-10ASA0AVVE Core i3-4160

  Máy tính để bàn Lenovo E73-10ASA0AVVE Core i3-4160 RAM 4GB, HDD 500GB

  Giá rẻ tốt: 10.506.000 đ

  giá Máy tính để bàn Lenovo E73-10ASA0AVVE Core i3-4160, Tốc độ CPU: Intel® Core™ i3-4160 3.6GHz. Dung lượng ổ cứng: 500GB SATA. Bộ nhớ RAM: 4GB DDR3. Ổ đĩa quang: DVD RW

 • Máy tính để bàn Lenovo H50-50 90B7001JVN, Pentium G3250

  Máy tính để bàn Lenovo H50-50 90B7001JVN, Pentium G3250 RAM 2GB, HDD 500GB

  Giá rẻ tốt: 6.000.000 đ

  giá Máy tính để bàn Lenovo H50-50 90B7001JVN, Pentium G3250, Máy tính để bàn Lenovo H50-50-G3250 mang lại hiệu năng xử lý đa nhiệm linh hoạt khi được trang bị bộ xử lý Dual core, bộ nhớ RAM DDR3 tốc độ cao và ổ cứng dung lượng lớn 500GB

 • Máy tính để bàn Lenovo 90C10021VN, Core J2900

  Máy tính để bàn Lenovo 90C10021VN, Core J2900 RAM 2GB, HDD 500GB

  Giá rẻ tốt: 6.090.000 đ

  giá Máy tính để bàn Lenovo 90C10021VN, Core J2900, Máy tính để bàn Lenovo 90C10021VN giá rẻ nhất, so sánh giá Máy tính để bàn Lenovo 90C10021VN

 • Máy tính để bàn Lenovo IdeaCentre IC 300S 08IHH 90F1002FVN

  Máy tính để bàn Lenovo IdeaCentre IC 300S 08IHH 90F1002FVN Core i5 4460s, Ram 4GB, HDD 500GB, DVDRW, Wifi+BT

  Giá rẻ tốt: 9.140.000 đ

  Máy tính bàn Lenovo IdeaCentre IC 300S 08IHH 90F1002FVN giá rẻ, Máy tính bộ Lenovo Core i5 4460s, Ram 4GB, HDD 500GB, DVDRW, Wifi+BT

 • Máy tính để bàn Lenovo ThinkCentre S500 10HSA00QVA

  Máy tính để bàn Lenovo ThinkCentre S500 10HSA00QVA Intel Pentium Dual core G3260 3.3GHz, RAM 4GB, HDD 500GB, VGA Onboard, PC DOS

  Giá rẻ tốt: 5.890.000 đ

  Máy tính để bàn Lenovo ThinkCentre S500 10HSA00QVA giá rẻ, Máy bộ Lenovo 10HSA00QVA Intel Pentium Dual core G3260 3.3GHz, RAM 4GB, HDD 500GB, VGA Onboard, PC DOS

 • Máy tính All In One Lenovo C440 (5731-7595)

  Máy tính All In One Lenovo C440 (5731-7595) Intel Core i5-3330S 2.70GHz, RAM 4GB, HDD 1TB, NVIDIA GeForce GT615, Display 21.5 Inch WLED Touch

  Giá rẻ tốt: 21.500.000 đ

  Máy tính All In One Lenovo C440 (5731-7595) giá rẻ, Intel Core i5-3330S 2.70GHz, RAM 4GB, HDD 1TB, NVIDIA GeForce GT615, Display 21.5 Inch WLED Touch

 • Máy tính All in one Lenovo 300-22ISU-F0BX00J2VN

  Máy tính All in one Lenovo 300-22ISU-F0BX00J2VN Intel Core I3 6100U, Ram 4GB DDR4 2133MHz, 1TB HDD, Intelgraphic 520, 21.5 inch Led Full HD

  Giá rẻ tốt: 11.390.000 đ

  Máy tính All in one Lenovo 300-22ISU-F0BX00J2VN giá rẻ, Máy tính bàn Lenovo 300-22ISU-F0BX00J2VN Intel Core I3 6100U, Ram 4GB DDR4 2133MHz, 1TB HDD, Intelgraphic 520, 21.5 inch Led Full HD

 • Máy tính để bàn Lenovo Ideacentre 300-20ISH 90DA0037VN

  Máy tính để bàn Lenovo Ideacentre 300-20ISH 90DA0037VN Intel Core i3-6100 3.7Ghz, Ram 4GB, HDD 500GB, VGA Intel HD Graphics 530, Windows 10 Home

  Giá rẻ tốt: 8.890.000 đ

  Máy tính để bàn Lenovo Ideacentre 300-20ISH 90DA0037VN giá rẻ. Máy tính bộ Lenovo 300-20ISH 90DA0037VN Intel Core i3-6100 3.7Ghz, Ram 4GB, HDD 500GB, VGA Intel HD Graphics 530, Windows 10 Home

 • Máy tính để bàn Lenovo ThinkCenter S510-10KW006TVA

  Máy tính để bàn Lenovo ThinkCenter S510-10KW006TVA Intel Core i5-6500, Ram 4GB DDR4 2133MHz, HDD 500GB, Intel HD Graphics 530, Free Dos

  Giá rẻ tốt: 9.780.000 đ

  Máy tính để bàn Lenovo ThinkCenter S510-10KW006TVA giá rẻ. Máy tính bộ Lenovo S510-10KW006TVA Intel Core i5-6500, Ram 4GB DDR4 2133MHz, HDD 500GB, Intel HD Graphics 530, Free Dos

 • Máy tính để bàn Lenovo IdeaCentre 510S-08ISH 90FN002FVN

  Máy tính để bàn Lenovo IdeaCentre 510S-08ISH 90FN002FVN Intel Core i5-6400 (2.7GHz/ 6MB),Ram 4GB DDR4,HDD 500GB 7200RPM,7 IN 1 CARD READER

  Giá rẻ tốt: 9.320.000 đ

  giá Máy tính để bàn Lenovo IdeaCentre 510S-08ISH 90FN002FVN rẻ nhất, Máy bộ Lenovo Intel Core i5-6400 (2.7GHz/ 6MB),Ram 4GB DDR4,HDD 500GB 7200RPM,7 IN 1 CARD READER

 • Máy tính để bàn Lenovo S510 10KW002KVE

  Máy tính để bàn Lenovo S510 10KW002KVE Intel Core i3-6100, Ram 4GB DDR4 2133MHz, HDD 500GB, Intel HD Graphics 530, Win 10 Pro

  Giá rẻ tốt: 10.500.000 đ

  Máy tính để bàn Lenovo S510 10KW002KVE giá rẻ, Máy bộ Lenovo S510 10KW002KVE Intel Core i3-6100, Ram 4GB DDR4 2133MHz, HDD 500GB, Intel HD Graphics 530, Win 10 Pro

 • Máy tính All in one Lenovo 300-22ISU-F0BX00J0VN

  Máy tính All in one Lenovo 300-22ISU-F0BX00J0VN Intel Core I3 6100U, Ram 4GB DDR4 2133MHz, 1TB HDD, Nvidia GeForce 920A 2GB, 21.5 inch, cảm ứng

  Giá rẻ tốt: 13.520.000 đ

  Máy tính All in one Lenovo 300-22ISU-F0BX00J0VN giá rẻ, Máy tính bàn Lenovo 300-22ISU-F0BX00J0VN Intel Core I3 6100U, Ram 4GB DDR4 2133MHz, 1TB HDD, Nvidia GeForce 920A 2GB, 21.5 inch, cảm ứng

 • Máy tính All In One Lenovo IdeaCentre 700-22ISH F0BF000SVN

  Máy tính All In One Lenovo IdeaCentre 700-22ISH F0BF000SVN Intel Core I5 6400T, Ram 4GB DDR3, 1TB HDD,VGA 2GB Gefoce GT930, 21.5 inch Led

  Giá rẻ tốt: 15.400.000 đ

  Máy tính All In One Lenovo IdeaCentre 700-22ISH-F0BF000SVN giá rẻ. Máy tính bộ Lenovo 700-22ISH F0BF000SVN Intel Core I5 6400T, Ram 4GB DDR3, 1TB HDD,VGA 2GB Gefoce GT930, 21.5 inch Led

 • Máy tính để bàn Lenovo IdeaCentre IC300-20ISH 90DA0038VN

  Máy tính để bàn Lenovo IdeaCentre IC300-20ISH 90DA0038VN Core i3 6100, Ram 4GB,HDD 500GB, DVDRW, Wifi+BT, Intel HD Graphics, Dos

  Giá rẻ tốt: 7.700.000 đ

  Máy tính để bàn Lenovo IdeaCentre IC300-20ISH 90DA0038VN giá rẻ, Core i3 6100, Ram 4GB,HDD 500GB, DVDRW, Wifi+BT, Intel HD Graphics, Dos

 • Máy tính để bàn Lenovo S510 10KW0030VE

  Máy tính để bàn Lenovo S510 10KW0030VE Intel Core i7-6700, Ram 4GB DDR4 2133MHz, HDD 500GB, Intel HD Graphics 530, Win 10 Pro 64

  Giá rẻ tốt: 13.750.000 đ

  Máy tính để bàn Lenovo S510 10KW0030VE giá rẻ, Máy bộ Lenovo S510 10KW0030VE Intel Core i7-6700, Ram 4GB DDR4 2133MHz, HDD 500GB, Intel HD Graphics 530, Win 10 Pro 64

 • Máy tính All in One Lenovo IdeaCentre 300-22ISU F0BX00J1VN

  Máy tính All in One Lenovo IdeaCentre 300-22ISU F0BX00J1VN Intel Core I3 6100U, Ram 4GB DDR4 2133MHz, 1TB HDD, Nvidia GeForce 920A 2GB, 21.5 inch

  Giá rẻ tốt: 12.799.000 đ

  Máy tính All in One Lenovo IdeaCentre 300-22ISU F0BX00J1VN giá rẻ. Máy tính bàn Lenovo 300-22ISU F0BX00J1VN Intel Core I3 6100U, Ram 4GB DDR4 2133MHz, 1TB HDD, Nvidia GeForce 920A 2GB, 21.5 inch

 • Máy tính All In One Lenovo C40-30 (F0B40051VN)

  Máy tính All In One Lenovo C40-30 (F0B40051VN) Core i3-4005U, Ram 4GB DDR3, 500GB HDD, Nvidia GeForce 820A, 21.5 inch Wide Full HD, Free dos

  Giá rẻ tốt: 14.729.000 đ

  Đôi nét tính năng sản phẩm máy tính All In One Lenovo C40-30 Máy tính All In One Lenovo C40-30 của hãng laptop Lenovo có thiết kế khá ấn tượng chắc chắn mạnh mẽ tuy có thiết kế bằng nhựa nhưng lại rất chắc mang tới sự tinh tế cho người dùng

 • Máy tính để bàn Lenovo ThinkCentre M700 (10GRA005VA)

  Máy tính để bàn Lenovo ThinkCentre M700 (10GRA005VA) Core i5-6400, Ram 4GB DDR4, HDD 500GB, Intel HD Graphics 530, Free Dos

  Giá rẻ tốt: 10.800.000 đ

  Đôi nét về tính năng sản phẩm máy tính để bàn Lenovo ThinkCentre M700 Máy tính để bàn Lenovo ThinkCentre M700 chiếc máy tính để bàn có kiểu dáng thiết kế hiện đại, gọn gàng hoạt động bền bỉ với hiệu năng cao

 • Máy tính để bàn Lenovo S510 10KW002LVA

  Máy tính để bàn Lenovo S510 10KW002LVA Intel Core i3-6100 3.70GHz, RAM 4GB, HDD 500GB, VGA Intel HD Graphics 530, DOS

  Giá rẻ tốt: 7.870.000 đ

  Đặc điểm tính năng sản phẩm laptop lenovo S510 10KW002LVA Ngoài laptop máy tính để bàn Lenovo cũng là thường hiệu được đánh giá cao trên thị trường hiện nay, các sản phẩm laptop để bàn Lenovo để bàn khá đa dạng

 • Máy tính All in one Lenovo IdeaCentre C20-00 F0BB004RVN

  Máy tính All in one Lenovo IdeaCentre C20-00 F0BB004RVN Pentium - N3700, Ram 2GB, HDD 500GB, VGA onboard, 19.5 inch

  Giá rẻ tốt: 7.599.000 đ

  Máy tính All in one Lenovo IdeaCentre C20-00 F0BB004RVN hiện nay là dòng sản phẩm đang được ưa chuộng với thiết kế đẹp mắt, tinh tế và cực kì sang trọng. Chiếc máy tính để bàn Lenovo này sở hữu màn hình 19.5 inch, đến từ thương hiệu máy tính để bàn Lenovo, chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng

 • Máy tính để bàn Lenovo All In One C20-00 (F0BB00G3VN)

  Máy tính để bàn Lenovo All In One C20-00 (F0BB00G3VN) Celeron J3060, Ram 2GB, HDD 500GB, 19.5 inches Full HD

  Giá rẻ tốt: 6.990.000 đ

  Giá Máy tính để bàn Lenovo All In One C20-00 (F0BB00G3VN) rẻ nhất. Celeron J3060, Ram 2GB, HDD 500GB, 19.5 inches Full HD

 • Máy tính để bàn LENOVO H500 (57-323257)

  Máy tính để bàn LENOVO H500 (57-323257) Pentium QC J2850, 2GB Ram, 500GB HDD

  Giá rẻ tốt: 5.290.000 đ

  Lựa chọn máy tính để bàn sao cho phù hợp với túi tiền và cấu hình hoạt động ổn định là vấn đề nhiều người quan tâm. Hiện nay, Máy tính để bàn LENOVO H500 được rất nhiều ng lựa chọn sử dụng để phục vụ cho công việc, học tập và giải trí

 • Máy tính để bàn Lenovo All In One ThinkCentre E63z (10D4004CVE)

  Máy tính để bàn Lenovo All In One ThinkCentre E63z (10D4004CVE) Intel Pentium J2900, 2GB Ram, 320GB HDD

  Giá rẻ tốt: 7.015.000 đ

  Máy tính All In One Lenovo ThinkCentre E63z 10D4004CVE là sản phẩm được thiết kế chắc chắn kết hợp với màu sắc thanh lịch, đem sự sang trọng đến bộ sản phẩm. Với viền màn hình máy cân đối, góc cạnh vuông vắn, đem đến sự cứng cáp, mới lạ cho thiết bị và góp phần tạo điểm nhấn cho bàn làm việc của bạn

 • Máy tính để bàn Lenovo All In One ThinkCentre E63z (10E0003SVN)

  Máy tính để bàn Lenovo All In One ThinkCentre E63z (10E0003SVN) Core i3-4005, 4GB RAM, 500GB HDD, 19.5 inhces HD

  Giá rẻ tốt: 10.430.000 đ

  Máy tính để bàn Lenovo All In One ThinkCentre E63z (10E0003SVN) là sản phẩm máy tính được thiết kế chắc chắn kết hợp với màu sắc nhẹ nhàng đem lại sự sang trọng cho sản phẩm

 • Máy tính để bàn Lenovo Ideacentre 510S-08ISH (90FN008JVN)

  Máy tính để bàn Lenovo Ideacentre 510S-08ISH (90FN008JVN) Intel Pentium G4400, Ram 4GB, 500GB HDD

  Giá rẻ tốt: 6.389.000 đ

  Máy tính để bàn Lenovo Ideacentre 510S-08ISH (90FN008JVN) được trang bị bộ vi xử lý Intel® Pentium® Processor G4400T tốc độ 2

 • Máy tính để bàn Lenovo Intranet H500S-57323263

  Máy tính để bàn Lenovo Intranet H500S-57323263 Pentium J2850, 2GB Ram, 500GB HDD

  Giá rẻ tốt: 5.530.000 đ

  Giá Máy tính để bàn Lenovo Intranet H500S-57323263 rẻ nhất. Pentium J2850, 2GB Ram, 500GB HDD

 • Máy tính để bàn Lenovo Ideacentre 510S-08ISH (90FN002DVN)

  Máy tính để bàn Lenovo Ideacentre 510S-08ISH (90FN002DVN) Core i3-6100, Ram 4GB, 500GB HDD

  Giá rẻ tốt: 7.980.000 đ

  Máy tính để bàn Lenovo Ideacentre 510S-08ISH (90FN002DVN) sử dụng bộ vi xử lý core i3 – 6100, chip Intel H110 kết hợp với card đồ họa VGA onboard, Intel HD Graphics giúp máy chạy trơn tru và mượt mà ngay cả khi bạn đang chơi những tựa game đòi hỏi đồ họa cao

 • Máy tính để bàn Lenovo PC-H520 (57-312957)

  Máy tính để bàn Lenovo PC-H520 (57-312957) Intel G2020, 2GB Ram, 500GB HDD

  Giá rẻ tốt: 6.400.000 đ

  Gia may tinh de ban Lenovo PC-H520 re nhat, Máy tính Lenovo PC-H520 được trang bị chip Intel G2020, 2GB Ram, 500GB HDD

 • Máy tính để bàn Lenovo IdeaCentre 510S-08ISH-90FN0049VN

  Máy tính để bàn Lenovo IdeaCentre 510S-08ISH-90FN0049VN Core i5-6400, Ram 4GB, 1TB HDD, nVidia GT730 2GB

  Giá rẻ tốt: 9.870.000 đ

  Máy tính để bàn Lenovo IdeaCenter 510S-08ISH-90FN0049VN sở hữu thiết kế vuông vắn, sang trọng, các cổng kết nối được bố trí khoa học, dễ dàng khi sử dụng. Không những vậy,máy tính để bàn Lenovo IdeaCenter 510S-08ISH-90FN0049VNN còn được trang bị cấu hình mạnh mẽ với bộ vi xử lý i5-6400 (2

 • Máy tính để bàn Lenovo ThinkCentre Edge72 3484BKA

  Máy tính để bàn Lenovo ThinkCentre Edge72 3484BKA Pentium G645, 2GB Ram, 500GB HDD

  Giá rẻ tốt: 6.490.000 đ

  Giá Máy tính để bàn Lenovo ThinkCentre Edge72 3484BKA rẻ nhất. Pentium G645, 2GB Ram, 500GB HDD

 • Máy tính để bàn Lenovo PC-H520 (57-312955)

  Máy tính để bàn Lenovo PC-H520 (57-312955) Core i3-3220, 2GB Ram, 500GB HDD, 18.5 inches HD

  Giá rẻ tốt: 7.850.000 đ

  Giá Máy tính để bàn Lenovo PC-H520 (57-312955) rẻ nhất. Core i3-3220, 2GB Ram, 500GB HDD, 18.5 inches HD

 • Máy tính để bàn Lenovo 90B7001KVN

  Máy tính để bàn Lenovo 90B7001KVN Core i3- 4160, RAM 4GB, HDD 500GB

  Giá rẻ tốt: 7.180.000 đ

  Giá Máy tính để bàn Lenovo 90B7001KVN, Máy tính để bàn Lenovo 90B7001KVN Bộ VXL Core i3- 4160, Cạc đồ họa VGA onboard, Intel HD Graphics, Kết nối mạng Gigabit LAN + Wifi

 • Máy tính để bàn Lenovo H50-50-90B7000PVN

  Máy tính để bàn Lenovo H50-50-90B7000PVN RAM 2GB, HDD 500GB

  Giá rẻ tốt: 5.900.000 đ

  Giá Máy tính để bàn Lenovo H50-50-90B7000PVN, Máy tính để bàn Lenovo H50-50-90B7000PVN RAM 2GB, HDD 500GB

 • Máy tính để bàn Lenovo 300-20IBR-90DN000JVN

  Máy tính để bàn Lenovo 300-20IBR-90DN000JVN RAM 2GB, HDD 500GB

  Giá rẻ tốt: 4.989.000 đ

  Giá Máy tính để bàn Lenovo 300-20IBR-90DN000JVN, Máy tính để bàn Lenovo 300-20IBR-90DN000JVN Bộ vi xử lý Intel Pentium Quad Core (4*1.6GHz)

 • Máy tính để bàn Lenovo IC 300S-08IHH 90F1002JVN Intel G3260

  Máy tính để bàn Lenovo IC 300S-08IHH 90F1002JVN Intel G3260 RAM 2GB, HDD 500GB

  Giá rẻ tốt: 5.799.000 đ

  giá Máy tính để bàn Lenovo IC 300S-08IHH 90F1002JVN Intel G3260, Máy tính để bàn Lenovo IC 300S-08IHH 90F1002JVN Intel G3260 giá rẻ nhất

 • Máy tính để bàn Lenovo H3050-90B90017VN, Pentium DC G3240

  Máy tính để bàn Lenovo H3050-90B90017VN, Pentium DC G3240 RAM 2GB, HDD 500GB

  Giá rẻ tốt: 5.345.000 đ

  giá Máy tính để bàn Lenovo H3050-90B90017VN, Pentium DC G3240, Máy tính để bàn Lenovo H3050-90B90017VN thiết kế nhỏ gọn không chiếm diện tích gia đình bạn

 • Máy tính để bàn Lenovo IdeaCentre H30-50 90B9003AVN Core i3 4160T

  Máy tính để bàn Lenovo IdeaCentre H30-50 90B9003AVN Core i3 4160T RAM 4GB, HDD 500GB

  Giá rẻ tốt: 7.799.000 đ

  giá Máy tính để bàn Lenovo IdeaCentre H30-50 90B9003AVN Core i3 4160T

 • Máy tính để bàn Lenovo Edge E73-10AUA01QVA Core i3 4150

  Máy tính để bàn Lenovo Edge E73-10AUA01QVA Core i3 4150 RAM 4GB, HDD 500GB

  Giá rẻ tốt: 7.990.000 đ

  giá Máy tính để bàn Lenovo Edge E73-10AUA01QVA Core i3 4150, Máy tính để bàn Lenovo Edge E73-10AUA01QVA Core i3 4150 với bộ sử lý nhanh mạnh mẽ giúp cho công việc và học tập nhanh chóng

 • Máy tính để bàn Lenovo H30-50-90B9008AVN Core™ i3-4170

  Máy tính để bàn Lenovo H30-50-90B9008AVN Core™ i3-4170 RAM 4GB, HDD 500GB

  Giá rẻ tốt: 7.931.000 đ

  giá Máy tính để bàn Lenovo H30-50-90B9008AVN Core™ i3-4170, Máy tính để bàn Lenovo H30-50-90B9008AVN Core™ i3-4170 với bộ sử lý nhanh giúp cho công việc cũng như học tập thuận tiện và hoàn thành nhanh

 • Máy tính Lenovo All In One N300-57329967

  Máy tính Lenovo All In One N300-57329967 Cleron J1900 RAM 2G HDD 500Gb 19.5"HD Touch

  Giá rẻ tốt: 10.160.000 đ

  Giá Máy tính Lenovo All In One N300 57329967, tìm nơi mua bán Máy tính Lenovo All In One N300 57329967 giá rẻ nhất, web so sánh giá Máy tính Lenovo All In One N300 57329967 Cleron J1900 RAM 2G HDD 500Gb 19


 

Đánh giá