Mới xuất bản Máy tính bảng Sony

 • Sony Xperia Z2 Tablet

  Sony Xperia Z2 Tablet Hàng mới, Ram 3GB, 32GB

  Giá rẻ tốt: 12.999.999 đ

  Giá Sony Xperia Z2 Tablet, gia Sony Xperia Z2 Tablet, gia Sony Xperia Z2 Tablet, gia Sony Xperia Z2 Tablet, noi ban Sony Xperia Z2 Tablet tai ha noi, Sony Xperia Z2 Tablet gia re tai hcm, tim cua hang ban Sony Xperia Z2 Tablet Sony Xperia Z2 Tablet

 • Sony Z3 Tablet

  Sony Z3 Tablet 8 inches FHD, Ram 3GB, 16GB

  Giá rẻ tốt: 16.500.000 đ

  Giá Sony Z3 Tablet, gia Sony Xperia Z3 Tablet, gia Sony Xperia Z3 Tablet, gia Sony Xperia Z3 Tablet, noi ban Sony Xperia Z3 Tablet tai ha noi, Sony Xperia Z3 Tablet gia re tai hcm, tim cua hang ban Sony Xperia Z3 Tablet tim cua hang ban Sony Z3 Tablet

 • Sony Xperia Z2 Tablet

  Sony Xperia Z2 Tablet Hàng mới, Ram 3GB, 32GB

  Giá rẻ tốt: 12.999.999 đ

  Giá Sony Xperia Z2 Tablet, gia Sony Xperia Z2 Tablet, gia Sony Xperia Z2 Tablet, gia Sony Xperia Z2 Tablet, noi ban Sony Xperia Z2 Tablet tai ha noi, Sony Xperia Z2 Tablet gia re tai hcm, tim cua hang ban Sony Xperia Z2 Tablet Sony Xperia Z2 Tablet

 • Sony Z3 Tablet

  Sony Z3 Tablet 8 inches FHD, Ram 3GB, 16GB

  Giá rẻ tốt: 16.500.000 đ

  Giá Sony Z3 Tablet, gia Sony Xperia Z3 Tablet, gia Sony Xperia Z3 Tablet, gia Sony Xperia Z3 Tablet, noi ban Sony Xperia Z3 Tablet tai ha noi, Sony Xperia Z3 Tablet gia re tai hcm, tim cua hang ban Sony Xperia Z3 Tablet tim cua hang ban Sony Z3 Tablet


 

Đánh giá