Mới xuất bản Máy hủy tài liệu khác

 • Máy hủy tài liệu GBC 4230S

  Máy hủy tài liệu GBC 4230S

  Giá rẻ tốt: 33.050.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu GBC 4230S rẻ nhất, Máy hủy tài liệu GBC 4230S Có chức năng trả ngược khi kẹt giấy, Máy hủy tài liệu GBC 4230S Huỷ được kim kẹp, kim bấm, thẻ tín dụng, đĩa CD gbc 4230s

 • Máy hủy tài liệu Nideka PSH-080

  Máy hủy tài liệu Nideka PSH-080

  Giá rẻ tốt: 2.800.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Nideka PSH-080 rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Nideka PSH-080 có Lưỡi cắt làm bằng thép đặc biệt, Máy hủy tài liệu Nideka PSH-080 Tự động tắt mở khi huỷ, Máy hủy rất êm psh 080

 • Máy hủy tài liệu Nideka B-CC15 (BCC15)

  Máy hủy tài liệu Nideka B-CC15 (BCC15)

  Giá rẻ tốt: 4.160.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Nideka B-CC15 rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Nideka B-CC15 Huỷ được kim kẹp, kim bấm, Cdrom, thẻ, Máy hủy tài liệu Nideka B-CC15 có Đèn tín hịêu báo giấy đầy nideka b-cc15

 • Máy hủy tài liệu New United ET-20C

  Máy hủy tài liệu New United ET-20C

  Giá rẻ tốt: 6.598.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu New United ET-20C rẻ nhất, Máy hủy tài liệu New United ET-20C Tự động cắt và dừng khi hủy xong united et-20c

 • Máy hủy tài liệu Eryun RS-5081C

  Máy hủy tài liệu Eryun RS-5081C

  Giá rẻ tốt: 5.250.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Eryun RS-5081C rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Eryun RS-5081C Có thể tách riêng thùng chứa giấy, Máy hủy tài liệu Eryun RS-5081C Tự động ngắt điện khi tháo thùng chứa giấy rs-5081c

 • Máy hủy tài liệu GBC-ShredMaster 4550X

  Máy hủy tài liệu GBC-ShredMaster 4550X

  Giá rẻ tốt: 42.000.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu GBC-ShredMaster 4550X rẻ nhất, Máy hủy tài liệu GBC-ShredMaster 4550X Tự động trả ngược giấy shredmaster 4550x

 • Máy hủy tài liệu Primo 2700C

  Máy hủy tài liệu Primo 2700C

  Giá rẻ tốt: 37.536.400 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Primo 2700C rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Primo 2700C có Công suất hủy tối đa 17-19 tờ/lần (A4-70mgs), Máy hủy tài liệu Primo 2700C có Khả năng hủy Hủy vụn, hủy ghim kẹp, ghim bấm primo 2700c

 • Máy huỷ tài liệu Primo 4021

  Máy huỷ tài liệu Primo 4021

  Giá rẻ tốt: 143.418.000 đ

  Giá Máy huỷ tài liệu Primo 4021 rẻ nhất, Máy huỷ tài liệu Primo 4021 có khả năng Hủy vụn, hủy ghim kẹp, ghim bấm, thẻ tín dụng primo 4021

 • Máy hủy tài liệu GBC Shredmaster Auto

  Máy hủy tài liệu GBC Shredmaster Auto

  Giá rẻ tốt: 68.970.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu GBC Shredmaster Auto rẻ nhất, Máy hủy tài liệu GBC Shredmaster Auto Được thiết kế với hai chức năng: hủy thông thường và hủy liên tục tự động với số lượng lớn GBC Shredmaster Auto

 • Máy hủy tài liệu Intimus 302SC

  Máy hủy tài liệu Intimus 302SC

  Giá rẻ tốt: 11.400.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Intimus 302SC rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Intimus 302SC có Công suất huỷ: 25 -27 tờ/ lần, Máy hủy tài liệu Intimus 302SC Tự động tắt mở khi huỷ, chế độ trả ngược khi kẹt giấy intimus 302sc

 • Máy hủy tài liệu Hpec C2108

  Máy hủy tài liệu Hpec C2108

  Giá rẻ tốt: 1.850.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Hpec C2108 rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Hpec C2108 có Chức năng bảo vệ chống quá nhiệt, Máy hủy tài liệu Hpec C2108 có Chức năng chống hoạt động quá tải

 • Máy hủy tài liệu New United ST-6M

  Máy hủy tài liệu New United ST-6M

  Giá rẻ tốt: 3.820.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu New United ST-6M rẻ nhất, Máy hủy tài liệu New United ST-6M có Công suất hủy vụn 6 tờ A4/ lần, Máy hủy tài liệu New United ST-6M có Chức năng chống hoạt động quá tải

 • Máy hủy tài liệu Aurora AS1219CD

  Máy hủy tài liệu Aurora AS1219CD

  Giá rẻ tốt: 2.121.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Aurora AS1219CD rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Aurora AS1219CD Tự động bắt đầu, dừng, và kết thúc, lưỡi dao thép siêu bền, Máy hủy tài liệu Aurora AS1219CD có Chức năng đảo ngược

 • Máy huỷ tài liệu Dahle 20090

  Máy huỷ tài liệu Dahle 20090

  Giá rẻ tốt: 28.150.000 đ

  Giá Máy huỷ tài liệu Dahle 20090 rẻ nhất, Máy huỷ tài liệu Dahle 20090 có Công suất huỷ tối đa 4 tờ, Máy huỷ tài liệu Dahle 20090 có Cỡ mảnh vụ sau khi huỷ 3,9mm

 • Máy huỷ tài liệu Nideka PSH-100

  Máy huỷ tài liệu Nideka PSH-100

  Giá rẻ tốt: 3.700.000 đ

  Giá Máy huỷ tài liệu Nideka PSH-100 rẻ nhất, Máy huỷ tài liệu Nideka PSH-100 Cắt giấy, kim ghim, kim kẹp, CD & thẻ PVC, Máy huỷ tài liệu Nideka PSH-100 Tự động tắt mở khi huỷ

 • Máy hủy tài liệu Primo 4201

  Máy hủy tài liệu Primo 4201

  Giá rẻ tốt: 115.000.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Primo 4201 rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Primo 4201 có Công suất huỷ tối đa: 38-40tờ /lần (A4-70mgs). Máy hủy tài liệu Primo 4201 Hủy vụn, huỷ kim kẹp, kim bấm …

 • Máy hủy tài liệu Primo 5490

  Máy hủy tài liệu Primo 5490

  Giá rẻ tốt: 470.000.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Primo 5490 rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Primo 5490 Huỷ sợi, kim kẹp, kim bấm, đĩa CD-ROM, Thẻ tín dụng, Máy hủy tài liệu Primo 5490 có Công suất tối đa 160-180 tờ/lần

 • Máy huỷ tài liệu Oastar RS6600-C

  Máy huỷ tài liệu Oastar RS6600-C

  Giá rẻ tốt: 18.270.000 đ

  Giá Máy huỷ tài liệu Oastar RS6600-C rẻ nhất, Máy huỷ tài liệu Oastar RS6600-C có Công suất hủy 26 tờ, Máy huỷ tài liệu Oastar RS6600-C có Tốc độ hủy: 3 giây/trang A4

 • Máy hủy tài liệu Primo 2700S

  Máy hủy tài liệu Primo 2700S

  Giá rẻ tốt: 42.150.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Primo 2700S rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Primo 2700S có Công suất hủy tối đa 31-33 tờ/lần , Máy hủy tài liệu Primo 2700S có Khả năng hủy sợi, hủy ghim kẹp, ghim bấm, thẻ tín dụng, đĩa CD

 • Máy hủy tài liệu LBA PC 22CD

  Máy hủy tài liệu LBA PC 22CD

  Giá rẻ tốt: 17.900.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu LBA PC 22CD rẻ nhất, Máy hủy tài liệu LBA PC 22CD có Hệ thống chống ồn thế hệ mới, Máy hủy tài liệu LBA PC 22CD có Thùng giấy mở ngang tiện lợi

 • Máy hủy tài liệu H-Pec C3417

  Máy hủy tài liệu H-Pec C3417

  Giá rẻ tốt: 3.650.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu H-Pec C3417 rẻ nhất, Máy hủy tài liệu H-Pec C3417 có Khả năng hủy: Hủy giấy, ghim kẹp, ghim bấm, thẻ tín dụng, đĩa CD

 • Máy huỷ tài liệu LBA 13CD

  Máy huỷ tài liệu LBA 13CD

  Giá rẻ tốt: 6.450.000 đ

  Giá Máy huỷ tài liệu LBA 13CD rẻ nhất, Máy huỷ tài liệu LBA 13CD Tự khởi động, tốc độ: 3.8m/phút, Máy huỷ tài liệu LBA 13CD có Hệ thống chống ồn thế hệ mới

 • Máy huỷ tài liệu New United RT-8C

  Máy huỷ tài liệu New United RT-8C

  Giá rẻ tốt: 2.269.000 đ

  Giá Máy huỷ tài liệu New United RT-8C rẻ nhất, Máy huỷ tài liệu New United RT-8C có Khả năng hủy Thẻ tín dụng/ giấy/ ghim kẹp/ ghim bấm

 • Máy hủy tài liệu Inno A500

  Máy hủy tài liệu Inno A500

  Giá rẻ tốt: 50.210.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Inno A500 rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Inno A500 có Công suất huỷ tối đa (A4): 500 tờ, Máy hủy tài liệu Inno A500 tốc độ huỷ: 3 m/phút

 • Máy hủy tài liệu Dino C33

  Máy hủy tài liệu Dino C33

  Giá rẻ tốt: 3.900.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Dino C33 rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Dino C33 có Công suất huỷ tối đa (A4) 8 tờ, Máy hủy tài liệu Dino C33 có Chức năng trả giấy tự động

 • Máy hủy tài liệu Intimus 250SC (250-SC)

  Máy hủy tài liệu Intimus 250SC (250-SC)

  Giá rẻ tốt: 5.670.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Intimus 250SC rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Intimus 250SC hủy được thẻ từ, đĩa CD, Máy hủy tài liệu Intimus 250SC có Tốc độ cắt:0.04m/giây

 • Máy hủy tài liệu Eryun RS-3300X1

  Máy hủy tài liệu Eryun RS-3300X1

  Giá rẻ tốt: 31.920.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Eryun RS-3300X1 rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Eryun RS-3300X1 có Số lượng hủy: 25-28 sheets/ 1 lần (70g/m), Máy hủy tài liệu Eryun RS-3300X1 có Chế độ hủy tự động

 • Máy huỷ tài liệu Comix S-356

  Máy huỷ tài liệu Comix S-356

  Giá rẻ tốt: 3.990.000 đ

  Giá Máy huỷ tài liệu Comix S-356 rẻ nhất, Máy huỷ tài liệu Comix S-356 Huỷ các loại : giấy , kim kẹp, thẻ Card , CD, Máy huỷ tài liệu Comix S-356 Tự động tắt mở khi huỷ, chế độ chống kẹt giấy

 • Máy hủy tài liệu Herin C512P

  Máy hủy tài liệu Herin C512P

  Giá rẻ tốt: 5.300.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Herin C512P rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Herin C512P Tự động điều chỉnh khi kẹt giấy, Máy hủy tài liệu Herin C512P có Hệ thống chống ồn thế hệ mới với độ ồn: dưới 60dB

 • Máy huỷ tài liệu Intimus 155SC

  Máy huỷ tài liệu Intimus 155SC

  Giá rẻ tốt: 3.270.000 đ

  Giá Máy huỷ tài liệu Intimus 155SC rẻ nhất, Máy huỷ tài liệu Intimus 155SC Huỷ được thẻ từ(Credit Card) , Máy huỷ tài liệu Intimus 155SC Tự động tắt mở khi huỷ, chế độ trả ngược khi kẹt giấy

 • Máy hủy tài liệu Inno A650

  Máy hủy tài liệu Inno A650

  Giá rẻ tốt: 59.850.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Inno A650 rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Inno A650 Thiết kế cắt CD & cắt Credit card, kim bấm, kim kẹp

 • Máy hủy tài liệu H-Pec S621

  Máy hủy tài liệu H-Pec S621

  Giá rẻ tốt: 14.650.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu H-Pec S621 rẻ nhất, Máy hủy tài liệu H-Pec S621 có Công suất huỷ tối đa: 25 tờ/lần, Máy hủy tài liệu H-Pec S621 có Dung tích thùng chứa: 72 lít

 • Máy hủy tài liệu Dahle 20100

  Máy hủy tài liệu Dahle 20100

  Giá rẻ tốt: 6.630.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Dahle 20100 rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Dahle 20100 có Công suất huỷ tối đa (A4): 8 tờ, Máy hủy tài liệu Dahle 20100 có Dung lượng thùng chứa 25 Lít

 • Máy hủy tài liệu Herin C505P

  Máy hủy tài liệu Herin C505P

  Giá rẻ tốt: 5.100.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Herin C505P rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Herin C505P có Hệ thống chống ồn thế hệ mới với độ ồn: dưới 60dB, Máy hủy tài liệu Herin C505P Tự động điều chỉnh khi kẹt giấy

 • Máy hủy tài liệu Primo 5490C

  Máy hủy tài liệu Primo 5490C

  Giá rẻ tốt: 530.000.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Primo 5490C rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Primo 5490C có Công suất tối đa 200-220tờ/lần, Máy hủy tài liệu Primo 5490C Huỷ vụn, kim kẹp, kim bấm, đĩa CD-ROM, Thẻ tín dụng

 • Máy hủy tài liệu Intimus 280CC

  Máy hủy tài liệu Intimus 280CC

  Giá rẻ tốt: 10.750.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Intimus 280CC rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Intimus 280CC Tự động tắt mở khi huỷ, Máy hủy tài liệu Intimus 280CC có chế độ trả ngược khi kẹt giấy

 • Máy hủy tài liệu Intimus 155CC

  Máy hủy tài liệu Intimus 155CC

  Giá rẻ tốt: 3.825.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Intimus 155CC rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Intimus 155CC Tự động tắt mở khi huỷ, Máy hủy tài liệu Intimus 155CC có chế độ trả ngược khi kẹt giấy

 • Máy huỷ tài liệu EBA 6040S

  Máy huỷ tài liệu EBA 6040S

  Giá rẻ tốt: 1.200 đ

  Giá Máy huỷ tài liệu EBA 6040S rẻ nhất, Máy huỷ tài liệu EBA 6040S có Công suất hủy: 90-110 tờ, Máy huỷ tài liệu EBA 6040S có Khả năng hủy: Hủy giấy, thẻ Credit, CD, FD

 • Máy hủy tài liệu Intimus 502SC

  Máy hủy tài liệu Intimus 502SC

  Giá rẻ tốt: 18.500.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Intimus 502SC rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Intimus 502SC Hủy được: đĩa CD, đĩa mềm, thẻ từ, Máy hủy tài liệu Intimus 502SC có chế độ trả ngược khi kẹt giấy

 • Máy hủy tài liệu GBC SC080S

  Máy hủy tài liệu GBC SC080S

  Giá rẻ tốt: 2.700.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu GBC SC080S rẻ nhất, Máy hủy tài liệu GBC SC080S có Công suất huỷ tối đa (A4) 9 - 10 tờ, Máy hủy tài liệu GBC SC080S có Tốc độ huỷ 3.5 m/phút

 • Máy hủy tài liệu H-Pec C3417

  Máy hủy tài liệu H-Pec C3417

  Giá rẻ tốt: 3.650.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu H-Pec C3417 rẻ nhất, Máy hủy tài liệu H-Pec C3417 có Khả năng hủy: Hủy giấy, ghim kẹp, ghim bấm, thẻ tín dụng, đĩa CD

 • Máy hủy tài liệu New United ET-20C

  Máy hủy tài liệu New United ET-20C

  Giá rẻ tốt: 6.598.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu New United ET-20C rẻ nhất, Máy hủy tài liệu New United ET-20C Tự động cắt và dừng khi hủy xong

 • Máy huỷ tài liệu New United RT-8C

  Máy huỷ tài liệu New United RT-8C

  Giá rẻ tốt: 2.269.000 đ

  Giá Máy huỷ tài liệu New United RT-8C rẻ nhất, Máy huỷ tài liệu New United RT-8C có Khả năng hủy Thẻ tín dụng/ giấy/ ghim kẹp/ ghim bấm

 • Máy hủy tài liệu Eryun RS-3300X1

  Máy hủy tài liệu Eryun RS-3300X1

  Giá rẻ tốt: 31.920.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Eryun RS-3300X1 rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Eryun RS-3300X1 có Số lượng hủy: 25-28 sheets/ 1 lần (70g/m), Máy hủy tài liệu Eryun RS-3300X1 có Chế độ hủy tự động

 • Máy huỷ tài liệu EBA 6040S

  Máy huỷ tài liệu EBA 6040S

  Giá rẻ tốt: 1.200 đ

  Giá Máy huỷ tài liệu EBA 6040S rẻ nhất, Máy huỷ tài liệu EBA 6040S có Công suất hủy: 90-110 tờ, Máy huỷ tài liệu EBA 6040S có Khả năng hủy: Hủy giấy, thẻ Credit, CD, FD

 • Máy hủy tài liệu GBC Shredmaster Auto

  Máy hủy tài liệu GBC Shredmaster Auto

  Giá rẻ tốt: 68.970.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu GBC Shredmaster Auto rẻ nhất, Máy hủy tài liệu GBC Shredmaster Auto Được thiết kế với hai chức năng: hủy thông thường và hủy liên tục tự động với số lượng lớn

 • Máy huỷ tài liệu Comix S-356

  Máy huỷ tài liệu Comix S-356

  Giá rẻ tốt: 3.990.000 đ

  Giá Máy huỷ tài liệu Comix S-356 rẻ nhất, Máy huỷ tài liệu Comix S-356 Huỷ các loại : giấy , kim kẹp, thẻ Card , CD, Máy huỷ tài liệu Comix S-356 Tự động tắt mở khi huỷ, chế độ chống kẹt giấy

 • Máy huỷ tài liệu Dahle 20090

  Máy huỷ tài liệu Dahle 20090

  Giá rẻ tốt: 28.150.000 đ

  Giá Máy huỷ tài liệu Dahle 20090 rẻ nhất, Máy huỷ tài liệu Dahle 20090 có Công suất huỷ tối đa 4 tờ, Máy huỷ tài liệu Dahle 20090 có Cỡ mảnh vụ sau khi huỷ 3,9mm

 • Máy hủy tài liệu Nideka PSH-080

  Máy hủy tài liệu Nideka PSH-080

  Giá rẻ tốt: 2.800.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Nideka PSH-080 rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Nideka PSH-080 có Lưỡi cắt làm bằng thép đặc biệt, Máy hủy tài liệu Nideka PSH-080 Tự động tắt mở khi huỷ, Máy hủy rất êm

 • Máy huỷ tài liệu Nideka PSH-100

  Máy huỷ tài liệu Nideka PSH-100

  Giá rẻ tốt: 3.700.000 đ

  Giá Máy huỷ tài liệu Nideka PSH-100 rẻ nhất, Máy huỷ tài liệu Nideka PSH-100 Cắt giấy, kim ghim, kim kẹp, CD & thẻ PVC, Máy huỷ tài liệu Nideka PSH-100 Tự động tắt mở khi huỷ

 • Máy hủy tài liệu GBC SC080S

  Máy hủy tài liệu GBC SC080S

  Giá rẻ tốt: 2.700.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu GBC SC080S rẻ nhất, Máy hủy tài liệu GBC SC080S có Công suất huỷ tối đa (A4) 9 - 10 tờ, Máy hủy tài liệu GBC SC080S có Tốc độ huỷ 3.5 m/phút

 • Máy hủy tài liệu Intimus 302SC

  Máy hủy tài liệu Intimus 302SC

  Giá rẻ tốt: 11.400.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Intimus 302SC rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Intimus 302SC có Công suất huỷ: 25 -27 tờ/ lần, Máy hủy tài liệu Intimus 302SC Tự động tắt mở khi huỷ, chế độ trả ngược khi kẹt giấy

 • Máy hủy tài liệu Hpec C2108

  Máy hủy tài liệu Hpec C2108

  Giá rẻ tốt: 1.850.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Hpec C2108 rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Hpec C2108 có Chức năng bảo vệ chống quá nhiệt, Máy hủy tài liệu Hpec C2108 có Chức năng chống hoạt động quá tải

 • Máy hủy tài liệu New United ST-6M

  Máy hủy tài liệu New United ST-6M

  Giá rẻ tốt: 3.820.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu New United ST-6M rẻ nhất, Máy hủy tài liệu New United ST-6M có Công suất hủy vụn 6 tờ A4/ lần, Máy hủy tài liệu New United ST-6M có Chức năng chống hoạt động quá tải

 • Máy hủy tài liệu Aurora AS1219CD

  Máy hủy tài liệu Aurora AS1219CD

  Giá rẻ tốt: 2.121.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Aurora AS1219CD rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Aurora AS1219CD Tự động bắt đầu, dừng, và kết thúc, lưỡi dao thép siêu bền, Máy hủy tài liệu Aurora AS1219CD có Chức năng đảo ngược

 • Máy hủy tài liệu Primo 4201

  Máy hủy tài liệu Primo 4201

  Giá rẻ tốt: 115.000.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Primo 4201 rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Primo 4201 có Công suất huỷ tối đa: 38-40tờ /lần (A4-70mgs). Máy hủy tài liệu Primo 4201 Hủy vụn, huỷ kim kẹp, kim bấm …

 • Máy hủy tài liệu Primo 5490

  Máy hủy tài liệu Primo 5490

  Giá rẻ tốt: 470.000.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Primo 5490 rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Primo 5490 Huỷ sợi, kim kẹp, kim bấm, đĩa CD-ROM, Thẻ tín dụng, Máy hủy tài liệu Primo 5490 có Công suất tối đa 160-180 tờ/lần

 • Máy huỷ tài liệu Oastar RS6600-C

  Máy huỷ tài liệu Oastar RS6600-C

  Giá rẻ tốt: 18.270.000 đ

  Giá Máy huỷ tài liệu Oastar RS6600-C rẻ nhất, Máy huỷ tài liệu Oastar RS6600-C có Công suất hủy 26 tờ, Máy huỷ tài liệu Oastar RS6600-C có Tốc độ hủy: 3 giây/trang A4

 • Máy hủy tài liệu Inno A500

  Máy hủy tài liệu Inno A500

  Giá rẻ tốt: 50.210.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Inno A500 rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Inno A500 có Công suất huỷ tối đa (A4): 500 tờ, Máy hủy tài liệu Inno A500 tốc độ huỷ: 3 m/phút

 • Máy hủy tài liệu Dino C33

  Máy hủy tài liệu Dino C33

  Giá rẻ tốt: 3.900.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Dino C33 rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Dino C33 có Công suất huỷ tối đa (A4) 8 tờ, Máy hủy tài liệu Dino C33 có Chức năng trả giấy tự động

 • Máy hủy tài liệu Intimus 250SC (250-SC)

  Máy hủy tài liệu Intimus 250SC (250-SC)

  Giá rẻ tốt: 5.670.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Intimus 250SC rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Intimus 250SC hủy được thẻ từ, đĩa CD, Máy hủy tài liệu Intimus 250SC có Tốc độ cắt:0.04m/giây

 • Máy hủy tài liệu Herin C512P

  Máy hủy tài liệu Herin C512P

  Giá rẻ tốt: 5.300.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Herin C512P rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Herin C512P Tự động điều chỉnh khi kẹt giấy, Máy hủy tài liệu Herin C512P có Hệ thống chống ồn thế hệ mới với độ ồn: dưới 60dB

 • Máy huỷ tài liệu Intimus 155SC

  Máy huỷ tài liệu Intimus 155SC

  Giá rẻ tốt: 3.270.000 đ

  Giá Máy huỷ tài liệu Intimus 155SC rẻ nhất, Máy huỷ tài liệu Intimus 155SC Huỷ được thẻ từ(Credit Card) , Máy huỷ tài liệu Intimus 155SC Tự động tắt mở khi huỷ, chế độ trả ngược khi kẹt giấy

 • Máy hủy tài liệu Inno A650

  Máy hủy tài liệu Inno A650

  Giá rẻ tốt: 59.850.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Inno A650 rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Inno A650 Thiết kế cắt CD & cắt Credit card, kim bấm, kim kẹp

 • Máy hủy tài liệu Dahle 20100

  Máy hủy tài liệu Dahle 20100

  Giá rẻ tốt: 6.630.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Dahle 20100 rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Dahle 20100 có Công suất huỷ tối đa (A4): 8 tờ, Máy hủy tài liệu Dahle 20100 có Dung lượng thùng chứa 25 Lít

 • Máy hủy tài liệu Herin C505P

  Máy hủy tài liệu Herin C505P

  Giá rẻ tốt: 5.100.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Herin C505P rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Herin C505P có Hệ thống chống ồn thế hệ mới với độ ồn: dưới 60dB, Máy hủy tài liệu Herin C505P Tự động điều chỉnh khi kẹt giấy

 • Máy hủy tài liệu Intimus 280CC

  Máy hủy tài liệu Intimus 280CC

  Giá rẻ tốt: 10.750.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Intimus 280CC rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Intimus 280CC Tự động tắt mở khi huỷ, Máy hủy tài liệu Intimus 280CC có chế độ trả ngược khi kẹt giấy

 • Máy hủy tài liệu Intimus 155CC

  Máy hủy tài liệu Intimus 155CC

  Giá rẻ tốt: 3.825.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Intimus 155CC rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Intimus 155CC Tự động tắt mở khi huỷ, Máy hủy tài liệu Intimus 155CC có chế độ trả ngược khi kẹt giấy

 • Máy hủy tài liệu Intimus 502SC

  Máy hủy tài liệu Intimus 502SC

  Giá rẻ tốt: 18.500.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Intimus 502SC rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Intimus 502SC Hủy được: đĩa CD, đĩa mềm, thẻ từ, Máy hủy tài liệu Intimus 502SC có chế độ trả ngược khi kẹt giấy

 • Máy hủy tài liệu H-Pec S621

  Máy hủy tài liệu H-Pec S621

  Giá rẻ tốt: 14.650.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu H-Pec S621 rẻ nhất, Máy hủy tài liệu H-Pec S621 có Công suất huỷ tối đa: 25 tờ/lần, Máy hủy tài liệu H-Pec S621 có Dung tích thùng chứa: 72 lít

 • Máy hủy tài liệu GBC-ShredMaster 4550X

  Máy hủy tài liệu GBC-ShredMaster 4550X

  Giá rẻ tốt: 42.000.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu GBC-ShredMaster 4550X rẻ nhất, Máy hủy tài liệu GBC-ShredMaster 4550X Tự động trả ngược giấy

 • Máy hủy tài liệu GBC 4230S

  Máy hủy tài liệu GBC 4230S

  Giá rẻ tốt: 33.050.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu GBC 4230S rẻ nhất, Máy hủy tài liệu GBC 4230S Có chức năng trả ngược khi kẹt giấy, Máy hủy tài liệu GBC 4230S Huỷ được kim kẹp, kim bấm, thẻ tín dụng, đĩa CD

 • Máy hủy tài liệu Nideka B-CC15 (BCC15)

  Máy hủy tài liệu Nideka B-CC15 (BCC15)

  Giá rẻ tốt: 4.160.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Nideka B-CC15 rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Nideka B-CC15 Huỷ được kim kẹp, kim bấm, Cdrom, thẻ, Máy hủy tài liệu Nideka B-CC15 có Đèn tín hịêu báo giấy đầy

 • Máy hủy tài liệu Eryun RS-5081C

  Máy hủy tài liệu Eryun RS-5081C

  Giá rẻ tốt: 5.250.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Eryun RS-5081C rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Eryun RS-5081C Có thể tách riêng thùng chứa giấy, Máy hủy tài liệu Eryun RS-5081C Tự động ngắt điện khi tháo thùng chứa giấy

 • Máy hủy tài liệu Primo 2700S

  Máy hủy tài liệu Primo 2700S

  Giá rẻ tốt: 42.150.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Primo 2700S rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Primo 2700S có Công suất hủy tối đa 31-33 tờ/lần , Máy hủy tài liệu Primo 2700S có Khả năng hủy sợi, hủy ghim kẹp, ghim bấm, thẻ tín dụng, đĩa CD

 • Máy hủy tài liệu Primo 5490C

  Máy hủy tài liệu Primo 5490C

  Giá rẻ tốt: 530.000.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Primo 5490C rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Primo 5490C có Công suất tối đa 200-220tờ/lần, Máy hủy tài liệu Primo 5490C Huỷ vụn, kim kẹp, kim bấm, đĩa CD-ROM, Thẻ tín dụng

 • Máy huỷ tài liệu Primo 4021

  Máy huỷ tài liệu Primo 4021

  Giá rẻ tốt: 143.418.000 đ

  Giá Máy huỷ tài liệu Primo 4021 rẻ nhất, Máy huỷ tài liệu Primo 4021 có khả năng Hủy vụn, hủy ghim kẹp, ghim bấm, thẻ tín dụng

 • Máy hủy tài liệu LBA PC 22CD

  Máy hủy tài liệu LBA PC 22CD

  Giá rẻ tốt: 17.900.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu LBA PC 22CD rẻ nhất, Máy hủy tài liệu LBA PC 22CD có Hệ thống chống ồn thế hệ mới, Máy hủy tài liệu LBA PC 22CD có Thùng giấy mở ngang tiện lợi

 • Máy huỷ tài liệu LBA 13CD

  Máy huỷ tài liệu LBA 13CD

  Giá rẻ tốt: 6.450.000 đ

  Giá Máy huỷ tài liệu LBA 13CD rẻ nhất, Máy huỷ tài liệu LBA 13CD Tự khởi động, tốc độ: 3.8m/phút, Máy huỷ tài liệu LBA 13CD có Hệ thống chống ồn thế hệ mới


 

Đánh giá