Mới xuất bản Máy hủy tài liệu Bosser

 • Máy hủy tài liệu Bosser 230CD

  Máy hủy tài liệu Bosser 230CD

  Giá rẻ tốt: 3.860.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Bosser 230CD rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Bosser 230CD Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 2 x 12mm, Máy hủy tài liệu Bosser 230CD có Công suất huỷ tối đa (A4): 10 tờ bosser 230cd

 • Máy hủy tài liệu Bosser 220CC

  Máy hủy tài liệu Bosser 220CC

  Giá rẻ tốt: 4.101.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Bosser 220CC rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Bosser 220CC Hủy vụn siêu nhỏ 1.9x9mm, hủy rất êm, Máy hủy tài liệu Bosser 220CC Tự động hủy/dừng/trả ngược giấy bosser 220cc

 • Máy hủy tài liệu Bosser 370X

  Máy hủy tài liệu Bosser 370X

  Giá rẻ tốt: 27.200.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Bosser 370X rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Bosser 370X Hủy được đĩa mềm/CD/DVD/Credit Card, Máy hủy tài liệu Bosser 370X có Tốc độ hủy 6m/phút, hủy liên tục 180 phút bosser 370x

 • Máy hủy tài liệu Bosser 240X

  Máy hủy tài liệu Bosser 240X

  Giá rẻ tốt: 8.300.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Bosser 240X rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Bosser 240X Hủy được kim kẹp, kim bấm, đĩa mềm/CD/DVD, credit card bosser 240x

 • Máy huỷ tài liệu Bosser 220S

  Máy huỷ tài liệu Bosser 220S

  Giá rẻ tốt: 3.410.000 đ

  Giá Máy huỷ tài liệu Bosser 220S rẻ nhất, Máy huỷ tài liệu Bosser 220S có Kích thước : 350 x 250 x 540mm, Máy huỷ tài liệu Bosser 220S có Tốc độ hủy : 3.0m/ phút bosser 220s

 • Máy hủy tài liệu Bosser 220CD

  Máy hủy tài liệu Bosser 220CD

  Giá rẻ tốt: 3.117.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Bosser 220CD rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Bosser 220CD có Công suất huỷ tối đa (A4): 10 tờ, Máy hủy tài liệu Bosser 220CD Dung lượng thùng chứa (L): 21L bosser 220cd

 • Máy hủy tài liệu Bosser C-22CC

  Máy hủy tài liệu Bosser C-22CC

  Giá rẻ tốt: 4.150.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Bosser C-22CC rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Bosser C-22CC có Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn, Máy hủy tài liệu Bosser C-22CC có Công suất huỷ tối đa (A4): 4-5tờ bosser c-22cc

 • Máy hủy tài liệu Bosser 220X

  Máy hủy tài liệu Bosser 220X

  Giá rẻ tốt: 3.706.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Bosser 220X rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Bosser 220X Tự động hủy/dừng/trả ngược giấy, Máy hủy tài liệu Bosser 220X có Dao cắt bằng thép đặt biệt siêu bền bosser 220x

 • Máy hủy tài liệu Bosser 180X

  Máy hủy tài liệu Bosser 180X

  Giá rẻ tốt: 2.500.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Bosser 180X rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Bosser 180X có Tốc độ hủy: 3m/phút, Máy hủy tài liệu Bosser 180X có Dao cắt bằng thép đặt biệt siêu bền bosser 180x

 • Máy hủy tài liệu Bosser 270X

  Máy hủy tài liệu Bosser 270X

  Giá rẻ tốt: Liên hệ

  Giá Máy hủy tài liệu Bosser 270X rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Bosser 270X Hủy được các chất liệu: Kim kẹp, Kim bấm, Đĩa CD, Đĩa vi tính, Ghim kẹp bosser 270x

 • Máy hủy tài liệu Bosser 310X

  Máy hủy tài liệu Bosser 310X

  Giá rẻ tốt: 23.520.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Bosser 310X rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Bosser 310X Hủy được kim kẹp, kim bấm, đĩa mềm/CD/DVD, credit card, Máy hủy tài liệu Bosser 310X Tự động hủy, dừng

 • Máy hủy tài liệu Bosser 220CC

  Máy hủy tài liệu Bosser 220CC

  Giá rẻ tốt: 4.101.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Bosser 220CC rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Bosser 220CC Hủy vụn siêu nhỏ 1.9x9mm, hủy rất êm, Máy hủy tài liệu Bosser 220CC Tự động hủy/dừng/trả ngược giấy

 • Máy hủy tài liệu Bosser 370X

  Máy hủy tài liệu Bosser 370X

  Giá rẻ tốt: 27.200.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Bosser 370X rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Bosser 370X Hủy được đĩa mềm/CD/DVD/Credit Card, Máy hủy tài liệu Bosser 370X có Tốc độ hủy 6m/phút, hủy liên tục 180 phút

 • Máy hủy tài liệu Bosser 240X

  Máy hủy tài liệu Bosser 240X

  Giá rẻ tốt: 8.300.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Bosser 240X rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Bosser 240X Hủy được kim kẹp, kim bấm, đĩa mềm/CD/DVD, credit card

 • Máy hủy tài liệu Bosser 220CD

  Máy hủy tài liệu Bosser 220CD

  Giá rẻ tốt: 3.117.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Bosser 220CD rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Bosser 220CD có Công suất huỷ tối đa (A4): 10 tờ, Máy hủy tài liệu Bosser 220CD Dung lượng thùng chứa (L): 21L

 • Máy hủy tài liệu Bosser 220X

  Máy hủy tài liệu Bosser 220X

  Giá rẻ tốt: 3.706.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Bosser 220X rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Bosser 220X Tự động hủy/dừng/trả ngược giấy, Máy hủy tài liệu Bosser 220X có Dao cắt bằng thép đặt biệt siêu bền

 • Máy hủy tài liệu Bosser 180X

  Máy hủy tài liệu Bosser 180X

  Giá rẻ tốt: 2.500.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Bosser 180X rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Bosser 180X có Tốc độ hủy: 3m/phút, Máy hủy tài liệu Bosser 180X có Dao cắt bằng thép đặt biệt siêu bền

 • Máy hủy tài liệu Bosser 310X

  Máy hủy tài liệu Bosser 310X

  Giá rẻ tốt: 23.520.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Bosser 310X rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Bosser 310X Hủy được kim kẹp, kim bấm, đĩa mềm/CD/DVD, credit card, Máy hủy tài liệu Bosser 310X Tự động hủy, dừng

 • Máy hủy tài liệu Bosser 230CD

  Máy hủy tài liệu Bosser 230CD

  Giá rẻ tốt: 3.860.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Bosser 230CD rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Bosser 230CD Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 2 x 12mm, Máy hủy tài liệu Bosser 230CD có Công suất huỷ tối đa (A4): 10 tờ

 • Máy huỷ tài liệu Bosser 220S

  Máy huỷ tài liệu Bosser 220S

  Giá rẻ tốt: 3.410.000 đ

  Giá Máy huỷ tài liệu Bosser 220S rẻ nhất, Máy huỷ tài liệu Bosser 220S có Kích thước : 350 x 250 x 540mm, Máy huỷ tài liệu Bosser 220S có Tốc độ hủy : 3.0m/ phút

 • Máy hủy tài liệu Bosser C-22CC

  Máy hủy tài liệu Bosser C-22CC

  Giá rẻ tốt: 4.150.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Bosser C-22CC rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Bosser C-22CC có Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn, Máy hủy tài liệu Bosser C-22CC có Công suất huỷ tối đa (A4): 4-5tờ

 • Máy hủy tài liệu Bosser 270X

  Máy hủy tài liệu Bosser 270X

  Giá rẻ tốt: Liên hệ

  Giá Máy hủy tài liệu Bosser 270X rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Bosser 270X Hủy được các chất liệu: Kim kẹp, Kim bấm, Đĩa CD, Đĩa vi tính, Ghim kẹp


 

Đánh giá