Mới xuất bản Máy hủy tài liệu

 • Máy Hủy Tài Liệu EBA 1125S

  Máy Hủy Tài Liệu EBA 1125S

  Giá rẻ tốt: 10.700.000 đ

  So sánh giá Máy Hủy Tài Liệu EBA 1125S, tìm nới bán giá rẻ nhất trên 6 cửa hàng, giá rẻ nhất 10700000, cập nhật nơi bán Máy Hủy Tài Liệu EBA 1125S uy tín, bảo hành chính hãng 1125s

 • Máy hủy tài liệu Bingo C45CD

  Máy hủy tài liệu Bingo C45CD

  Giá rẻ tốt: 5.300.000 đ

  So sánh giá Máy hủy tài liệu Bingo C45CD, tìm giá rẻ nhất trên 14 cửa hàng, giá rẻ nhất 5400000, cập nhật nơi mua Máy hủy tài liệu Bingo C45CD uy tín, bảo hành chính hãng c45cd

 • Máy hủy tài liệu BINGO - C40CD

  Máy hủy tài liệu BINGO - C40CD

  Giá rẻ tốt: 3.900.000 đ

  So sánh giá Máy hủy tài liệu BINGO - C40CD, tìm giá rẻ nhất trên 12 cửa hàng, giá rẻ nhất 3800000, cập nhật nơi mua Máy hủy tài liệu BINGO - C40CD uy tín, bảo hành chính hãng c40cd

 • Máy hủy tài liệu Ideal 2265CC

  Máy hủy tài liệu Ideal 2265CC

  Giá rẻ tốt: 8.280.000 đ

  So sánh giá Máy hủy tài liệu Ideal 2265CC, tìm giá rẻ nhất trên 5 cửa hàng, giá rẻ nhất 8594000, cập nhật nơi mua Máy hủy tài liệu Ideal 2265CC uy tín, bảo hành chính hãng 2265cc

 • MÁY HUỶ EBA 5141S

  MÁY HUỶ EBA 5141S

  Giá rẻ tốt: 110.530.000 đ

  So sánh giá MÁY HUỶ EBA 5141S, tìm giá rẻ nhất trên 1 cửa hàng, giá rẻ nhất 1.79769313486232E+308, cập nhật nơi mua MÁY HUỶ EBA 5141S uy tín, bảo hành chính hãng 5141s

 • Máy hủy giấy Bosser 240XC

  Máy hủy giấy Bosser 240XC

  Giá rẻ tốt: 10.450.000 đ

  So sánh giá Máy hủy giấy Bosser 240XC, tìm giá rẻ nhất trên 1 cửa hàng, giá rẻ nhất 1.79769313486232E+308, cập nhật nơi mua Máy hủy giấy Bosser 240XC uy tín, bảo hành chính hãng 240xc

 • Máy hủy tài liệu BINGO C46CDT

  Máy hủy tài liệu BINGO C46CDT

  Giá rẻ tốt: 5.800.000 đ

  So sánh giá Máy hủy tài liệu BINGO C46CDT, tìm giá rẻ nhất trên 18 cửa hàng, giá rẻ nhất 5990000, cập nhật nơi mua Máy hủy tài liệu BINGO C46CDT uy tín, bảo hành chính hãng c46cdt

 • Máy Hủy Giấy EBA 2331C 4 x 40 mm

  Máy Hủy Giấy EBA 2331C 4 x 40 mm

  Giá rẻ tốt: 34.500.000 đ

  So sánh giá Máy Hủy Giấy EBA 2331C 4 x 40 mm, tìm giá rẻ nhất trên 7 cửa hàng, giá rẻ nhất 34500000, cập nhật nơi mua Máy Hủy Giấy EBA 2331C 4 x 40 mm uy tín, bảo hành chính hãng 2331c

 • Máy hủy tài liệu IDEAL 2260CC

  Máy hủy tài liệu IDEAL 2260CC

  Giá rẻ tốt: 7.200.000 đ

  So sánh giá Máy hủy tài liệu IDEAL 2260CC, tìm nới bán giá rẻ nhất trên 3 cửa hàng, giá rẻ nhất 7700000, cập nhật nơi bán Máy hủy tài liệu IDEAL 2260CC uy tín, bảo hành chính hãng 2260cc

 • Máy Hủy Tài Liệu TEXET PS-SC1

  Máy Hủy Tài Liệu TEXET PS-SC1

  Giá rẻ tốt: 439.000 đ

  So sánh giá Máy Hủy Tài Liệu TEXET PS-SC1, tìm nới bán giá rẻ nhất trên 0 cửa hàng, giá rẻ nhất 0, cập nhật nơi bán Máy Hủy Tài Liệu TEXET PS-SC1 - Đen uy tín, bảo hành chính hãng ps-sc1

 • Máy hủy tài liệu Silicon PS-200C

  Máy hủy tài liệu Silicon PS-200C

  Giá rẻ tốt: 1.850.000 đ

  So sánh giá Máy hủy tài liệu Silicon PS-200C, tìm giá rẻ nhất trên 8 cửa hàng, giá rẻ nhất 2080000, cập nhật nơi mua Máy hủy tài liệu Silicon PS-200C uy tín, bảo hành chính hãng

 • Máy hủy tài liệu GBC 4230S

  Máy hủy tài liệu GBC 4230S

  Giá rẻ tốt: 33.050.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu GBC 4230S rẻ nhất, Máy hủy tài liệu GBC 4230S Có chức năng trả ngược khi kẹt giấy, Máy hủy tài liệu GBC 4230S Huỷ được kim kẹp, kim bấm, thẻ tín dụng, đĩa CD

 • Máy hủy tài liệu Nideka PSH-080

  Máy hủy tài liệu Nideka PSH-080

  Giá rẻ tốt: 2.800.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Nideka PSH-080 rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Nideka PSH-080 có Lưỡi cắt làm bằng thép đặc biệt, Máy hủy tài liệu Nideka PSH-080 Tự động tắt mở khi huỷ, Máy hủy rất êm

 • Máy hủy tài liệu Nideka B-CC15 (BCC15)

  Máy hủy tài liệu Nideka B-CC15 (BCC15)

  Giá rẻ tốt: 4.160.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Nideka B-CC15 rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Nideka B-CC15 Huỷ được kim kẹp, kim bấm, Cdrom, thẻ, Máy hủy tài liệu Nideka B-CC15 có Đèn tín hịêu báo giấy đầy

 • Máy hủy tài liệu New United ET-20C

  Máy hủy tài liệu New United ET-20C

  Giá rẻ tốt: 6.598.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu New United ET-20C rẻ nhất, Máy hủy tài liệu New United ET-20C Tự động cắt và dừng khi hủy xong

 • Máy hủy tài liệu Eryun RS-5081C

  Máy hủy tài liệu Eryun RS-5081C

  Giá rẻ tốt: 5.250.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Eryun RS-5081C rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Eryun RS-5081C Có thể tách riêng thùng chứa giấy, Máy hủy tài liệu Eryun RS-5081C Tự động ngắt điện khi tháo thùng chứa giấy

 • Máy hủy tài liệu GBC-ShredMaster 4550X

  Máy hủy tài liệu GBC-ShredMaster 4550X

  Giá rẻ tốt: 42.000.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu GBC-ShredMaster 4550X rẻ nhất, Máy hủy tài liệu GBC-ShredMaster 4550X Tự động trả ngược giấy

 • Máy hủy tài liệu Primo 2700C

  Máy hủy tài liệu Primo 2700C

  Giá rẻ tốt: 37.536.400 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Primo 2700C rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Primo 2700C có Công suất hủy tối đa 17-19 tờ/lần (A4-70mgs), Máy hủy tài liệu Primo 2700C có Khả năng hủy Hủy vụn, hủy ghim kẹp, ghim bấm

 • Máy huỷ tài liệu Primo 4021

  Máy huỷ tài liệu Primo 4021

  Giá rẻ tốt: 143.418.000 đ

  Giá Máy huỷ tài liệu Primo 4021 rẻ nhất, Máy huỷ tài liệu Primo 4021 có khả năng Hủy vụn, hủy ghim kẹp, ghim bấm, thẻ tín dụng

 • Máy hủy tài liệu GBC Shredmaster Auto

  Máy hủy tài liệu GBC Shredmaster Auto

  Giá rẻ tốt: 68.970.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu GBC Shredmaster Auto rẻ nhất, Máy hủy tài liệu GBC Shredmaster Auto Được thiết kế với hai chức năng: hủy thông thường và hủy liên tục tự động với số lượng lớn

 • Máy hủy tài liệu Intimus 302SC

  Máy hủy tài liệu Intimus 302SC

  Giá rẻ tốt: 11.400.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Intimus 302SC rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Intimus 302SC có Công suất huỷ: 25 -27 tờ/ lần, Máy hủy tài liệu Intimus 302SC Tự động tắt mở khi huỷ, chế độ trả ngược khi kẹt giấy

 • Máy hủy tài liệu Hpec C2108

  Máy hủy tài liệu Hpec C2108

  Giá rẻ tốt: 1.850.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Hpec C2108 rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Hpec C2108 có Chức năng bảo vệ chống quá nhiệt, Máy hủy tài liệu Hpec C2108 có Chức năng chống hoạt động quá tải

 • Máy hủy tài liệu New United ST-6M

  Máy hủy tài liệu New United ST-6M

  Giá rẻ tốt: 3.820.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu New United ST-6M rẻ nhất, Máy hủy tài liệu New United ST-6M có Công suất hủy vụn 6 tờ A4/ lần, Máy hủy tài liệu New United ST-6M có Chức năng chống hoạt động quá tải

 • Máy hủy tài liệu Aurora AS1219CD

  Máy hủy tài liệu Aurora AS1219CD

  Giá rẻ tốt: 2.121.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Aurora AS1219CD rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Aurora AS1219CD Tự động bắt đầu, dừng, và kết thúc, lưỡi dao thép siêu bền, Máy hủy tài liệu Aurora AS1219CD có Chức năng đảo ngược

 • Máy huỷ tài liệu Dahle 20090

  Máy huỷ tài liệu Dahle 20090

  Giá rẻ tốt: 28.150.000 đ

  Giá Máy huỷ tài liệu Dahle 20090 rẻ nhất, Máy huỷ tài liệu Dahle 20090 có Công suất huỷ tối đa 4 tờ, Máy huỷ tài liệu Dahle 20090 có Cỡ mảnh vụ sau khi huỷ 3,9mm

 • Máy huỷ tài liệu Nideka PSH-100

  Máy huỷ tài liệu Nideka PSH-100

  Giá rẻ tốt: 3.700.000 đ

  Giá Máy huỷ tài liệu Nideka PSH-100 rẻ nhất, Máy huỷ tài liệu Nideka PSH-100 Cắt giấy, kim ghim, kim kẹp, CD & thẻ PVC, Máy huỷ tài liệu Nideka PSH-100 Tự động tắt mở khi huỷ

 • Máy hủy tài liệu Primo 4201

  Máy hủy tài liệu Primo 4201

  Giá rẻ tốt: 115.000.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Primo 4201 rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Primo 4201 có Công suất huỷ tối đa: 38-40tờ /lần (A4-70mgs). Máy hủy tài liệu Primo 4201 Hủy vụn, huỷ kim kẹp, kim bấm …

 • Máy hủy tài liệu Primo 5490

  Máy hủy tài liệu Primo 5490

  Giá rẻ tốt: 470.000.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Primo 5490 rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Primo 5490 Huỷ sợi, kim kẹp, kim bấm, đĩa CD-ROM, Thẻ tín dụng, Máy hủy tài liệu Primo 5490 có Công suất tối đa 160-180 tờ/lần

 • Máy huỷ tài liệu Oastar RS6600-C

  Máy huỷ tài liệu Oastar RS6600-C

  Giá rẻ tốt: 18.270.000 đ

  Giá Máy huỷ tài liệu Oastar RS6600-C rẻ nhất, Máy huỷ tài liệu Oastar RS6600-C có Công suất hủy 26 tờ, Máy huỷ tài liệu Oastar RS6600-C có Tốc độ hủy: 3 giây/trang A4

 • Máy hủy tài liệu Primo 2700S

  Máy hủy tài liệu Primo 2700S

  Giá rẻ tốt: 42.150.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Primo 2700S rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Primo 2700S có Công suất hủy tối đa 31-33 tờ/lần , Máy hủy tài liệu Primo 2700S có Khả năng hủy sợi, hủy ghim kẹp, ghim bấm, thẻ tín dụng, đĩa CD

 • Máy hủy tài liệu LBA PC 22CD

  Máy hủy tài liệu LBA PC 22CD

  Giá rẻ tốt: 17.900.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu LBA PC 22CD rẻ nhất, Máy hủy tài liệu LBA PC 22CD có Hệ thống chống ồn thế hệ mới, Máy hủy tài liệu LBA PC 22CD có Thùng giấy mở ngang tiện lợi

 • Máy hủy tài liệu H-Pec C3417

  Máy hủy tài liệu H-Pec C3417

  Giá rẻ tốt: 3.650.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu H-Pec C3417 rẻ nhất, Máy hủy tài liệu H-Pec C3417 có Khả năng hủy: Hủy giấy, ghim kẹp, ghim bấm, thẻ tín dụng, đĩa CD

 • Máy huỷ tài liệu LBA 13CD

  Máy huỷ tài liệu LBA 13CD

  Giá rẻ tốt: 6.450.000 đ

  Giá Máy huỷ tài liệu LBA 13CD rẻ nhất, Máy huỷ tài liệu LBA 13CD Tự khởi động, tốc độ: 3.8m/phút, Máy huỷ tài liệu LBA 13CD có Hệ thống chống ồn thế hệ mới

 • Máy huỷ tài liệu New United RT-8C

  Máy huỷ tài liệu New United RT-8C

  Giá rẻ tốt: 2.269.000 đ

  Giá Máy huỷ tài liệu New United RT-8C rẻ nhất, Máy huỷ tài liệu New United RT-8C có Khả năng hủy Thẻ tín dụng/ giấy/ ghim kẹp/ ghim bấm

 • Máy hủy tài liệu Inno A500

  Máy hủy tài liệu Inno A500

  Giá rẻ tốt: 50.210.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Inno A500 rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Inno A500 có Công suất huỷ tối đa (A4): 500 tờ, Máy hủy tài liệu Inno A500 tốc độ huỷ: 3 m/phút

 • Máy hủy tài liệu Dino C33

  Máy hủy tài liệu Dino C33

  Giá rẻ tốt: 3.900.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Dino C33 rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Dino C33 có Công suất huỷ tối đa (A4) 8 tờ, Máy hủy tài liệu Dino C33 có Chức năng trả giấy tự động

 • Máy hủy tài liệu Intimus 250SC (250-SC)

  Máy hủy tài liệu Intimus 250SC (250-SC)

  Giá rẻ tốt: 5.670.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Intimus 250SC rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Intimus 250SC hủy được thẻ từ, đĩa CD, Máy hủy tài liệu Intimus 250SC có Tốc độ cắt:0.04m/giây

 • Máy hủy tài liệu Eryun RS-3300X1

  Máy hủy tài liệu Eryun RS-3300X1

  Giá rẻ tốt: 31.920.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Eryun RS-3300X1 rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Eryun RS-3300X1 có Số lượng hủy: 25-28 sheets/ 1 lần (70g/m), Máy hủy tài liệu Eryun RS-3300X1 có Chế độ hủy tự động

 • Máy huỷ tài liệu Comix S-356

  Máy huỷ tài liệu Comix S-356

  Giá rẻ tốt: 3.990.000 đ

  Giá Máy huỷ tài liệu Comix S-356 rẻ nhất, Máy huỷ tài liệu Comix S-356 Huỷ các loại : giấy , kim kẹp, thẻ Card , CD, Máy huỷ tài liệu Comix S-356 Tự động tắt mở khi huỷ, chế độ chống kẹt giấy

 • Máy hủy tài liệu Herin C512P

  Máy hủy tài liệu Herin C512P

  Giá rẻ tốt: 5.300.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Herin C512P rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Herin C512P Tự động điều chỉnh khi kẹt giấy, Máy hủy tài liệu Herin C512P có Hệ thống chống ồn thế hệ mới với độ ồn: dưới 60dB

 • Máy Hủy Tài Liệu EBA 1125S

  Máy Hủy Tài Liệu EBA 1125S

  Giá rẻ tốt: 10.700.000 đ

  So sánh giá Máy Hủy Tài Liệu EBA 1125S, tìm nới bán giá rẻ nhất trên 6 cửa hàng, giá rẻ nhất 10700000, cập nhật nơi bán Máy Hủy Tài Liệu EBA 1125S uy tín, bảo hành chính hãng

 • Máy hủy tài liệu Silicon PS-200C

  Máy hủy tài liệu Silicon PS-200C

  Giá rẻ tốt: 1.850.000 đ

  So sánh giá Máy hủy tài liệu Silicon PS-200C, tìm giá rẻ nhất trên 8 cửa hàng, giá rẻ nhất 2080000, cập nhật nơi mua Máy hủy tài liệu Silicon PS-200C uy tín, bảo hành chính hãng

 • Máy hủy tài liệu H-Pec C3417

  Máy hủy tài liệu H-Pec C3417

  Giá rẻ tốt: 3.650.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu H-Pec C3417 rẻ nhất, Máy hủy tài liệu H-Pec C3417 có Khả năng hủy: Hủy giấy, ghim kẹp, ghim bấm, thẻ tín dụng, đĩa CD

 • Máy hủy tài liệu Bingo C45CD

  Máy hủy tài liệu Bingo C45CD

  Giá rẻ tốt: 5.300.000 đ

  So sánh giá Máy hủy tài liệu Bingo C45CD, tìm giá rẻ nhất trên 14 cửa hàng, giá rẻ nhất 5400000, cập nhật nơi mua Máy hủy tài liệu Bingo C45CD uy tín, bảo hành chính hãng

 • Máy hủy tài liệu BINGO - C40CD

  Máy hủy tài liệu BINGO - C40CD

  Giá rẻ tốt: 3.900.000 đ

  So sánh giá Máy hủy tài liệu BINGO - C40CD, tìm giá rẻ nhất trên 12 cửa hàng, giá rẻ nhất 3800000, cập nhật nơi mua Máy hủy tài liệu BINGO - C40CD uy tín, bảo hành chính hãng

 • Máy hủy tài liệu Ideal 2265CC

  Máy hủy tài liệu Ideal 2265CC

  Giá rẻ tốt: 8.280.000 đ

  So sánh giá Máy hủy tài liệu Ideal 2265CC, tìm giá rẻ nhất trên 5 cửa hàng, giá rẻ nhất 8594000, cập nhật nơi mua Máy hủy tài liệu Ideal 2265CC uy tín, bảo hành chính hãng

 • Máy hủy tài liệu BINGO C46CDT

  Máy hủy tài liệu BINGO C46CDT

  Giá rẻ tốt: 5.800.000 đ

  So sánh giá Máy hủy tài liệu BINGO C46CDT, tìm giá rẻ nhất trên 18 cửa hàng, giá rẻ nhất 5990000, cập nhật nơi mua Máy hủy tài liệu BINGO C46CDT uy tín, bảo hành chính hãng

 • Máy hủy tài liệu IDEAL 2260CC

  Máy hủy tài liệu IDEAL 2260CC

  Giá rẻ tốt: 7.200.000 đ

  So sánh giá Máy hủy tài liệu IDEAL 2260CC, tìm nới bán giá rẻ nhất trên 3 cửa hàng, giá rẻ nhất 7700000, cập nhật nơi bán Máy hủy tài liệu IDEAL 2260CC uy tín, bảo hành chính hãng

 • Máy Hủy Tài Liệu TEXET PS-SC1

  Máy Hủy Tài Liệu TEXET PS-SC1

  Giá rẻ tốt: 439.000 đ

  So sánh giá Máy Hủy Tài Liệu TEXET PS-SC1, tìm nới bán giá rẻ nhất trên 0 cửa hàng, giá rẻ nhất 0, cập nhật nơi bán Máy Hủy Tài Liệu TEXET PS-SC1 - Đen uy tín, bảo hành chính hãng

 • Máy hủy tài liệu New United ET-20C

  Máy hủy tài liệu New United ET-20C

  Giá rẻ tốt: 6.598.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu New United ET-20C rẻ nhất, Máy hủy tài liệu New United ET-20C Tự động cắt và dừng khi hủy xong

 • Máy huỷ tài liệu New United RT-8C

  Máy huỷ tài liệu New United RT-8C

  Giá rẻ tốt: 2.269.000 đ

  Giá Máy huỷ tài liệu New United RT-8C rẻ nhất, Máy huỷ tài liệu New United RT-8C có Khả năng hủy Thẻ tín dụng/ giấy/ ghim kẹp/ ghim bấm

 • Máy hủy tài liệu Eryun RS-3300X1

  Máy hủy tài liệu Eryun RS-3300X1

  Giá rẻ tốt: 31.920.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Eryun RS-3300X1 rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Eryun RS-3300X1 có Số lượng hủy: 25-28 sheets/ 1 lần (70g/m), Máy hủy tài liệu Eryun RS-3300X1 có Chế độ hủy tự động

 • Máy hủy giấy Bosser 240XC

  Máy hủy giấy Bosser 240XC

  Giá rẻ tốt: 10.450.000 đ

  So sánh giá Máy hủy giấy Bosser 240XC, tìm giá rẻ nhất trên 1 cửa hàng, giá rẻ nhất 1.79769313486232E+308, cập nhật nơi mua Máy hủy giấy Bosser 240XC uy tín, bảo hành chính hãng

 • MÁY HUỶ EBA 5141S

  MÁY HUỶ EBA 5141S

  Giá rẻ tốt: 110.530.000 đ

  So sánh giá MÁY HUỶ EBA 5141S, tìm giá rẻ nhất trên 1 cửa hàng, giá rẻ nhất 1.79769313486232E+308, cập nhật nơi mua MÁY HUỶ EBA 5141S uy tín, bảo hành chính hãng

 • Máy Hủy Giấy EBA 2331C 4 x 40 mm

  Máy Hủy Giấy EBA 2331C 4 x 40 mm

  Giá rẻ tốt: 34.500.000 đ

  So sánh giá Máy Hủy Giấy EBA 2331C 4 x 40 mm, tìm giá rẻ nhất trên 7 cửa hàng, giá rẻ nhất 34500000, cập nhật nơi mua Máy Hủy Giấy EBA 2331C 4 x 40 mm uy tín, bảo hành chính hãng

 • Máy hủy tài liệu GBC Shredmaster Auto

  Máy hủy tài liệu GBC Shredmaster Auto

  Giá rẻ tốt: 68.970.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu GBC Shredmaster Auto rẻ nhất, Máy hủy tài liệu GBC Shredmaster Auto Được thiết kế với hai chức năng: hủy thông thường và hủy liên tục tự động với số lượng lớn

 • Máy huỷ tài liệu Comix S-356

  Máy huỷ tài liệu Comix S-356

  Giá rẻ tốt: 3.990.000 đ

  Giá Máy huỷ tài liệu Comix S-356 rẻ nhất, Máy huỷ tài liệu Comix S-356 Huỷ các loại : giấy , kim kẹp, thẻ Card , CD, Máy huỷ tài liệu Comix S-356 Tự động tắt mở khi huỷ, chế độ chống kẹt giấy

 • Máy huỷ tài liệu Dahle 20090

  Máy huỷ tài liệu Dahle 20090

  Giá rẻ tốt: 28.150.000 đ

  Giá Máy huỷ tài liệu Dahle 20090 rẻ nhất, Máy huỷ tài liệu Dahle 20090 có Công suất huỷ tối đa 4 tờ, Máy huỷ tài liệu Dahle 20090 có Cỡ mảnh vụ sau khi huỷ 3,9mm

 • Máy hủy tài liệu Nideka PSH-080

  Máy hủy tài liệu Nideka PSH-080

  Giá rẻ tốt: 2.800.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Nideka PSH-080 rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Nideka PSH-080 có Lưỡi cắt làm bằng thép đặc biệt, Máy hủy tài liệu Nideka PSH-080 Tự động tắt mở khi huỷ, Máy hủy rất êm

 • Máy huỷ tài liệu Nideka PSH-100

  Máy huỷ tài liệu Nideka PSH-100

  Giá rẻ tốt: 3.700.000 đ

  Giá Máy huỷ tài liệu Nideka PSH-100 rẻ nhất, Máy huỷ tài liệu Nideka PSH-100 Cắt giấy, kim ghim, kim kẹp, CD & thẻ PVC, Máy huỷ tài liệu Nideka PSH-100 Tự động tắt mở khi huỷ

 • Máy hủy tài liệu Intimus 302SC

  Máy hủy tài liệu Intimus 302SC

  Giá rẻ tốt: 11.400.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Intimus 302SC rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Intimus 302SC có Công suất huỷ: 25 -27 tờ/ lần, Máy hủy tài liệu Intimus 302SC Tự động tắt mở khi huỷ, chế độ trả ngược khi kẹt giấy

 • Máy hủy tài liệu Hpec C2108

  Máy hủy tài liệu Hpec C2108

  Giá rẻ tốt: 1.850.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Hpec C2108 rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Hpec C2108 có Chức năng bảo vệ chống quá nhiệt, Máy hủy tài liệu Hpec C2108 có Chức năng chống hoạt động quá tải

 • Máy hủy tài liệu New United ST-6M

  Máy hủy tài liệu New United ST-6M

  Giá rẻ tốt: 3.820.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu New United ST-6M rẻ nhất, Máy hủy tài liệu New United ST-6M có Công suất hủy vụn 6 tờ A4/ lần, Máy hủy tài liệu New United ST-6M có Chức năng chống hoạt động quá tải

 • Máy hủy tài liệu Aurora AS1219CD

  Máy hủy tài liệu Aurora AS1219CD

  Giá rẻ tốt: 2.121.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Aurora AS1219CD rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Aurora AS1219CD Tự động bắt đầu, dừng, và kết thúc, lưỡi dao thép siêu bền, Máy hủy tài liệu Aurora AS1219CD có Chức năng đảo ngược

 • Máy hủy tài liệu Primo 4201

  Máy hủy tài liệu Primo 4201

  Giá rẻ tốt: 115.000.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Primo 4201 rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Primo 4201 có Công suất huỷ tối đa: 38-40tờ /lần (A4-70mgs). Máy hủy tài liệu Primo 4201 Hủy vụn, huỷ kim kẹp, kim bấm …

 • Máy hủy tài liệu Primo 5490

  Máy hủy tài liệu Primo 5490

  Giá rẻ tốt: 470.000.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Primo 5490 rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Primo 5490 Huỷ sợi, kim kẹp, kim bấm, đĩa CD-ROM, Thẻ tín dụng, Máy hủy tài liệu Primo 5490 có Công suất tối đa 160-180 tờ/lần

 • Máy huỷ tài liệu Oastar RS6600-C

  Máy huỷ tài liệu Oastar RS6600-C

  Giá rẻ tốt: 18.270.000 đ

  Giá Máy huỷ tài liệu Oastar RS6600-C rẻ nhất, Máy huỷ tài liệu Oastar RS6600-C có Công suất hủy 26 tờ, Máy huỷ tài liệu Oastar RS6600-C có Tốc độ hủy: 3 giây/trang A4

 • Máy hủy tài liệu Inno A500

  Máy hủy tài liệu Inno A500

  Giá rẻ tốt: 50.210.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Inno A500 rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Inno A500 có Công suất huỷ tối đa (A4): 500 tờ, Máy hủy tài liệu Inno A500 tốc độ huỷ: 3 m/phút

 • Máy hủy tài liệu Dino C33

  Máy hủy tài liệu Dino C33

  Giá rẻ tốt: 3.900.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Dino C33 rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Dino C33 có Công suất huỷ tối đa (A4) 8 tờ, Máy hủy tài liệu Dino C33 có Chức năng trả giấy tự động

 • Máy hủy tài liệu Intimus 250SC (250-SC)

  Máy hủy tài liệu Intimus 250SC (250-SC)

  Giá rẻ tốt: 5.670.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Intimus 250SC rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Intimus 250SC hủy được thẻ từ, đĩa CD, Máy hủy tài liệu Intimus 250SC có Tốc độ cắt:0.04m/giây

 • Máy hủy tài liệu Herin C512P

  Máy hủy tài liệu Herin C512P

  Giá rẻ tốt: 5.300.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Herin C512P rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Herin C512P Tự động điều chỉnh khi kẹt giấy, Máy hủy tài liệu Herin C512P có Hệ thống chống ồn thế hệ mới với độ ồn: dưới 60dB

 • Máy hủy tài liệu GBC-ShredMaster 4550X

  Máy hủy tài liệu GBC-ShredMaster 4550X

  Giá rẻ tốt: 42.000.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu GBC-ShredMaster 4550X rẻ nhất, Máy hủy tài liệu GBC-ShredMaster 4550X Tự động trả ngược giấy

 • Máy hủy tài liệu GBC 4230S

  Máy hủy tài liệu GBC 4230S

  Giá rẻ tốt: 33.050.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu GBC 4230S rẻ nhất, Máy hủy tài liệu GBC 4230S Có chức năng trả ngược khi kẹt giấy, Máy hủy tài liệu GBC 4230S Huỷ được kim kẹp, kim bấm, thẻ tín dụng, đĩa CD

 • Máy hủy tài liệu Nideka B-CC15 (BCC15)

  Máy hủy tài liệu Nideka B-CC15 (BCC15)

  Giá rẻ tốt: 4.160.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Nideka B-CC15 rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Nideka B-CC15 Huỷ được kim kẹp, kim bấm, Cdrom, thẻ, Máy hủy tài liệu Nideka B-CC15 có Đèn tín hịêu báo giấy đầy

 • Máy hủy tài liệu Eryun RS-5081C

  Máy hủy tài liệu Eryun RS-5081C

  Giá rẻ tốt: 5.250.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Eryun RS-5081C rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Eryun RS-5081C Có thể tách riêng thùng chứa giấy, Máy hủy tài liệu Eryun RS-5081C Tự động ngắt điện khi tháo thùng chứa giấy

 • Máy hủy tài liệu Primo 2700S

  Máy hủy tài liệu Primo 2700S

  Giá rẻ tốt: 42.150.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu Primo 2700S rẻ nhất, Máy hủy tài liệu Primo 2700S có Công suất hủy tối đa 31-33 tờ/lần , Máy hủy tài liệu Primo 2700S có Khả năng hủy sợi, hủy ghim kẹp, ghim bấm, thẻ tín dụng, đĩa CD

 • Máy huỷ tài liệu Primo 4021

  Máy huỷ tài liệu Primo 4021

  Giá rẻ tốt: 143.418.000 đ

  Giá Máy huỷ tài liệu Primo 4021 rẻ nhất, Máy huỷ tài liệu Primo 4021 có khả năng Hủy vụn, hủy ghim kẹp, ghim bấm, thẻ tín dụng

 • Máy hủy tài liệu LBA PC 22CD

  Máy hủy tài liệu LBA PC 22CD

  Giá rẻ tốt: 17.900.000 đ

  Giá Máy hủy tài liệu LBA PC 22CD rẻ nhất, Máy hủy tài liệu LBA PC 22CD có Hệ thống chống ồn thế hệ mới, Máy hủy tài liệu LBA PC 22CD có Thùng giấy mở ngang tiện lợi

 • Máy huỷ tài liệu LBA 13CD

  Máy huỷ tài liệu LBA 13CD

  Giá rẻ tốt: 6.450.000 đ

  Giá Máy huỷ tài liệu LBA 13CD rẻ nhất, Máy huỷ tài liệu LBA 13CD Tự khởi động, tốc độ: 3.8m/phút, Máy huỷ tài liệu LBA 13CD có Hệ thống chống ồn thế hệ mới


 

Đánh giá