Mới xuất bản Máy đo huyết áp

 • Máy đo huyết áp Beurer BC40 (BC-40)

  Máy đo huyết áp Beurer BC40 (BC-40) Đo cổ tay, điện tử

  Giá rẻ tốt: 625.000 đ

  Giá Máy đo huyết áp Beurer BC40 (BC-40), tìm nơi bán Máy đo huyết áp Beurer BC40 giá rẻ, tìm cửa hàng bán Máy đo huyết áp Beurer BC40 giá rẻ, mua Máy đo huyết áp Beurer BC40, giá Máy đo huyết áp Beurer BC40, Máy đo huyết áp Beurer BC40 beurer bc40

 • Máy đo huyết áp Microlife BP-W100

  Máy đo huyết áp Microlife BP-W100 Đo cổ tay tự động

  Giá rẻ tốt: 810.000 đ

  Giá Máy đo huyết áp Microlife BP W100, tìm nơi bán Máy đo huyết áp Microlife BP-W100 giá rẻ, tìm cửa hàng bán Máy đo huyết áp Microlife BP-W100 giá rẻ, mua Máy đo huyết áp Microlife BP-W100, giá Máy đo huyết áp Microlife BP-W100, Máy đo huyết áp Microlife BP-W100 microlife w100

 • Máy đo huyết áp Beurer BC31 (BC-31)

  Máy đo huyết áp Beurer BC31 (BC-31) Đo cổ tay, điện tử

  Giá rẻ tốt: 549.000 đ

  Giá Máy đo huyết áp Beurer BC31 (BC-31), tìm nơi bán Máy đo huyết áp Beurer BC31 giá rẻ, tìm cửa hàng bán Máy đo huyết áp Beurer BC31 giá rẻ, mua Máy đo huyết áp Beurer BC31, giá Máy đo huyết áp Beurer BC31, Máy đo huyết áp Beurer BC31 beurer bc31

 • Máy đo huyết áp Boso Medicus Smart (Medicus-Smart)

  Máy đo huyết áp Boso Medicus Smart (Medicus-Smart)

  Giá rẻ tốt: 840.000 đ

  giá Máy đo huyết áp Boso Medicus Smart tìm nơi mua máy đo huyết áp Boso Medicus Smart giá rẻ

 • Máy đo huyết áp Omron JPN2 (Hem JPN2)

  Máy đo huyết áp Omron JPN2 (Hem JPN2)

  Giá rẻ tốt: 1.300.000 đ

  Máy đo huyết áp bắp tay Omron JPN2,tìm nơi mua máy đo huyết áp Omron HEM JPN2 giá rẻ, tìm cửa hàng bán máy đo huyết áp Omron HEM JPN2 giá rẻ nhất omron jpn2

 • Máy đo huyết áp Omron HEM-7221

  Máy đo huyết áp Omron HEM-7221 Đo bắp tay

  Giá rẻ tốt: 1.250.000 đ

  Giá máy đo huyết áp Omron HEM-7221, tìm nơi mua máy đo huyết áp Omron HEM-7221 giá rẻ, tìm cửa hàng bán máy đo huyết áp Omron HEM-7221 giá rẻ nhất, giá máy đo huyết áp Omron HEM-7221 hem-7221

 • Máy đo huyết áp Rossmax GB102

  Máy đo huyết áp Rossmax GB102 Đo bắp tay

  Giá rẻ tốt: 250.000 đ

  Giá máy đo huyết áp Rossmax GB102, tìm nơi mua máy đo huyết áp Rossmax GB102 giá rẻ, tìm cửa hàng bán máy đo huyết áp Rossmax GB102 giá rẻ nhất, giá máy đo huyết áp Rossmax GB102 rossmax gb102

 • Máy đo huyết áp Kasumi CK-102S

  Máy đo huyết áp Kasumi CK-102S Đo cổ tay

  Giá rẻ tốt: 315.000 đ

  Giá máy đo huyết áp Kasumi CK-102S, tìm nơi mua máy đo huyết áp Kasumi CK-102Sgiá rẻ, tìm cửa hàng bán máy đo huyết áp Kasumi CK-102S giá rẻ nhất, giá máy đo huyết áp Bremed BD-555 ck-102s

 • Máy đo huyết áp cơ Spirit CK-146A

  Máy đo huyết áp cơ Spirit CK-146A Đo bắp tay

  Giá rẻ tốt: 2.100.000 đ

  Giá máy đo huyết áp cơ Spirit CK-146A, tìm nơi mua máy đo huyết áp Spirit CK-146Agiá rẻ, tìm cửa hàng bán máy đo huyết áp Spirit CK-146A giá rẻ nhất, giá máy đo huyết áp Bremed BD-555 ck-146a

 • Máy đo huyết áp Omron HEM-907

  Máy đo huyết áp Omron HEM-907

  Giá rẻ tốt: 12.500.000 đ

  Giá máy đo huyết áp Omron HEM-907, tìm nơi mua máy đo huyết áp Omron HEM-907 giá rẻ, tìm cửa hàng bán máy đo huyết áp Omron HEM-907 giá rẻ nhất, giá máy đo huyết áp Omron HEM-907 hem-907

 • Máy đo huyết áp Microlife BP 3BR1-1

  Máy đo huyết áp Microlife BP 3BR1-1 Đo bắp tay

  Giá rẻ tốt: 620.000 đ

  Giá Máy đo huyết áp Microlife BP 3BR1-1, tìm nơi bán Máy đo huyết áp Microlife BP 3BR1-1 giá rẻ, tìm cửa hàng bán Máy đo huyết áp Microlife BP 3BR1-1 giá rẻ, mua Máy đo huyết áp Microlife BP 3BR1-1, giá Máy đo huyết áp Microlife BP 3BR1-1, Máy đo huyết áp Microlife BP 3BR1-1

 • Máy đo huyết áp Polygreen KP-7170

  Máy đo huyết áp Polygreen KP-7170 Đo cổ tay

  Giá rẻ tốt: 670.000 đ

  Giá máy đo huyết áp Polygreen KP-7170, tìm nơi mua máy đo huyết áp Polygreen KP-7170 giá rẻ, tìm cửa hàng bán máy đo huyết áp Polygreen KP-7170 giá rẻ nhất, giá máy đo huyết áp Polygreen KP-7170

 • Máy đo huyết áp Scala KP-6823

  Máy đo huyết áp Scala KP-6823 Đo bắp tay

  Giá rẻ tốt: 550.000 đ

  Giá máy đo huyết áp Scala KP-6823, tìm nơi mua máy đo huyết áp Scala KP-6823giá rẻ, tìm cửa hàng bán máy đo huyết áp Scala KP-6823 giá rẻ nhất, giá máy đo huyết áp Bremed BD-555

 • Máy đo huyết áp Omron HEM-6200

  Máy đo huyết áp Omron HEM-6200 Đo cổ tay

  Giá rẻ tốt: 740.000 đ

  Giá máy đo huyết áp Omron HEM-6200, tìm nơi mua máy đo huyết áp Omron HEM-6200 giá rẻ, tìm cửa hàng bán máy đo huyết áp Omron HEM-6200 giá rẻ nhất, giá máy đo huyết áp Omron HEM-6200

 • Máy đo huyết áp Polygreen KP-7030

  Máy đo huyết áp Polygreen KP-7030 Đo cổ tay

  Giá rẻ tốt: 690.000 đ

  Giá máy đo huyết áp Polygreen KP-7030, tìm nơi mua máy đo huyết áp Polygreen KP-7030 giá rẻ, tìm cửa hàng bán máy đo huyết áp Polygreen KP-7030 giá rẻ nhất, giá máy đo huyết áp Polygreen KP-7030

 • Máy đo huyết áp Omron HEM-7080

  Máy đo huyết áp Omron HEM-7080 Đo bắp tay

  Giá rẻ tốt: 2.400.000 đ

  Giá máy đo huyết áp Omron Hem-7080, tìm nơi mua máy đo huyết áp Omron Hem-7080 giá rẻ, tìm cửa hàng bán máy đo huyết áp Omron Hem-7080 giá rẻ nhất, giá máy đo huyết áp Omron Hem-7080

 • Máy Đo Huyết Áp Boso Medicus Uno

  Máy Đo Huyết Áp Boso Medicus Uno

  Giá rẻ tốt: 1.400.000 đ

  Máy Đo Huyết Áp Boso Medicus Uno giá rẻ nhất

 • Máy đo huyết áp Beurer BC32 (BC-32)

  Máy đo huyết áp Beurer BC32 (BC-32) Đo cổ tay, điện tử

  Giá rẻ tốt: 565.000 đ

  Giá Máy đo huyết áp Beurer BC32 (BC-32), tìm nơi bán Máy đo huyết áp Beurer BC32 giá rẻ, tìm cửa hàng bán Máy đo huyết áp Beurer BC32 giá rẻ, mua Máy đo huyết áp Beurer BC32, giá Máy đo huyết áp Beurer BC32, Máy đo huyết áp Beurer BC32

 • Máy đo huyết áp Microlife A1 Basic

  Máy đo huyết áp Microlife A1 Basic Đo bắp tay tự động

  Giá rẻ tốt: 690.000 đ

  Giá Máy đo huyết áp Microlife A1 Basic, tìm nơi bán Máy đo huyết áp Microlife A1 Basic giá rẻ, tìm cửa hàng bán Máy đo huyết áp Microlife A1 Basic giá rẻ, mua Máy đo huyết áp Microlife A1 Basic, giá Máy đo huyết áp Microlife A1 Basic, Máy đo huyết áp Microlife A1 Basic

 • Máy đo huyết áp Omron SEM-1 (SEM1)

  Máy đo huyết áp Omron SEM-1 (SEM1) Đo bắp tay, điện tử

  Giá rẻ tốt: 664.000 đ

  Giá Máy đo huyết áp Omron SEM-1, tìm nơi bán Máy đo huyết áp Omron SEM-1 giá rẻ, tìm cửa hàng bán Máy đo huyết áp Omron SEM-1 giá rẻ, mua Máy đo huyết áp Omron SEM-1, giá Máy đo huyết áp Omron SEM-1, Máy đo huyết áp Omron SEM-1

 • Máy đo huyết áp Boso Medistar S

  Máy đo huyết áp Boso Medistar S

  Giá rẻ tốt: 720.000 đ

  Máy đo huyết áp Boso Medistar S

 • Máy đo huyết áp Polygreen KP-6230

  Máy đo huyết áp Polygreen KP-6230 Đo cổ tay

  Giá rẻ tốt: 520.000 đ

  Giá máy đo huyết áp Polygreen KP-6230, tìm nơi mua máy đo huyết áp Polygreen KP-6230 giá rẻ, tìm cửa hàng bán máy đo huyết áp Polygreen KP-6230 giá rẻ nhất, giá máy đo huyết áp Polygreen KP-6230

 • Máy đo huyết áp Polygreen KP-6241

  Máy đo huyết áp Polygreen KP-6241 Đo bắp tay

  Giá rẻ tốt: 485.000 đ

  Giá máy đo huyết áp Polygreen KP-6241, tìm nơi mua máy đo huyết áp Polygreen KP-6241 giá rẻ, tìm cửa hàng bán máy đo huyết áp Polygreen KP-6241 giá rẻ nhất, giá máy đo huyết áp Polygreen KP-6241

 • Máy đo huyết áp Polygreen KP-7520

  Máy đo huyết áp Polygreen KP-7520 Đo bắp tay

  Giá rẻ tốt: 940.000 đ

  Giá máy đo huyết áp Polygreen KP-7520, tìm nơi mua máy đo huyết áp Polygreen KP-7520 giá rẻ, tìm cửa hàng bán máy đo huyết áp Polygreen KP-7520 giá rẻ nhất, giá máy đo huyết áp Polygreen KP-7520

 • Máy đo huyết áp Bremed BD-8200

  Máy đo huyết áp Bremed BD-8200 Đo bắp tay

  Giá rẻ tốt: 1.240.000 đ

  Giá máy đo huyết áp Bremed BD-8200, tìm nơi mua máy đo huyết áp Bremed BD-8200giá rẻ, tìm cửa hàng bán máy đo huyết áp Bremed BD-8200 giá rẻ nhất, giá máy đo huyết áp Bremed BD-555

 • Máy đo huyết áp Omron HBP-9020

  Máy đo huyết áp Omron HBP-9020 Đo bắp tay

  Giá rẻ tốt: 55.000.000 đ

  Giá máy đo huyết áp Omron HBP-9020, tìm nơi mua máy đo huyết áp Omron HBP-9020giá rẻ, tìm cửa hàng bán máy đo huyết áp Omron HBP-9020 giá rẻ nhất, giá máy đo huyết áp Bremed BD-555

 • Máy đo huyết áp Boso Medicus Control

  Máy đo huyết áp Boso Medicus Control

  Giá rẻ tốt: 1.560.000 đ

  giá Máy đo huyết áp bắp tay tự động Boso Medicus Control

 • Máy đo huyết áp Scala KP-6925

  Máy đo huyết áp Scala KP-6925 Đo bắp tay

  Giá rẻ tốt: 1.095.000 đ

  Giá máy đo huyết áp Scala KP-6925, tìm nơi mua máy đo huyết áp Scala KP-6925giá rẻ, tìm cửa hàng bán máy đo huyết áp Scala KP-6925 giá rẻ nhất, giá máy đo huyết áp Bremed BD-555

 • Máy đo huyết áp cơ Spirit CK-111

  Máy đo huyết áp cơ Spirit CK-111 Đo bắp tay

  Giá rẻ tốt: 490.000 đ

  Giá máy đo huyết áp cơ Spirit CK-111, tìm nơi mua máy đo huyết áp Spirit CK-111giá rẻ, tìm cửa hàng bán máy đo huyết áp Spirit CK-111 giá rẻ nhất, giá máy đo huyết áp Bremed BD-555

 • Máy đo huyết áp Citizen CH-453

  Máy đo huyết áp Citizen CH-453 Đo bắp tay

  Giá rẻ tốt: 650.000 đ

  Giá máy đo huyết áp Citizen CH-453, tìm nơi mua máy đo huyết áp Citizen CH-453 giá rẻ, tìm cửa hàng bán máy đo huyết áp Citizen CH-453 giá rẻ nhất, giá máy đo huyết áp Citizen CH-453

 • Máy đo huyết áp Clever TD-3018

  Máy đo huyết áp Clever TD-3018 Đo cổ tay

  Giá rẻ tốt: 500.000 đ

  Giá máy đo huyết áp Clever TD-3018, tìm nơi mua máy đo huyết áp Clever TD-3018giá rẻ, tìm cửa hàng bán máy đo huyết áp Clever TD-3018 giá rẻ nhất, giá máy đo huyết áp Bremed BD-555

 • Máy đo huyết áp Citizen CH-650

  Máy đo huyết áp Citizen CH-650 Đo bắp tay

  Giá rẻ tốt: 490.000 đ

  Giá máy đo huyết áp Citizen CH-650, tìm nơi mua máy đo huyết áp Citizen CH-650 giá rẻ, tìm cửa hàng bán máy đo huyết áp Citizen CH-650 giá rẻ nhất, giá máy đo huyết áp Citizen CH-650

 • Máy đo huyết áp cơ Spirit 60 CK-113

  Máy đo huyết áp cơ Spirit 60 CK-113 Đo bắp tay

  Giá rẻ tốt: 680.000 đ

  Giá máy đo huyết áp cơ Spirit 60 CK-113, tìm nơi mua máy đo huyết áp Spirit 60 CK-113 giá rẻ, tìm cửa hàng bán máy đo huyết áp Spirit 60 CK-113 giá rẻ nhất, giá máy đo huyết áp Bremed BD-555

 • Máy đo huyết áp cơ Spirit CK-112

  Máy đo huyết áp cơ Spirit CK-112 Đo bắp tay

  Giá rẻ tốt: 725.000 đ

  Giá máy đo huyết áp cơ Spirit CK-112, tìm nơi mua máy đo huyết áp Spirit CK-112giá rẻ, tìm cửa hàng bán máy đo huyết áp Spirit CK-112 giá rẻ nhất, giá máy đo huyết áp Bremed BD-555

 • Máy đo huyết áp điện tử liên tục BOSO TM-2430

  Máy đo huyết áp điện tử liên tục BOSO TM-2430 Đo bắp tay

  Giá rẻ tốt: 45.000.000 đ

  Giá máy đo huyết áp điện tử liên tục BOSO TM-2430, tìm nơi mua máy đo huyết áp BOSO TM-2430giá rẻ, tìm cửa hàng bán máy đo huyết áp BOSO TM-2430 giá rẻ nhất, giá máy đo huyết áp Bremed BD-555

 • Máy đo huyết áp Citizen CH-656C

  Máy đo huyết áp Citizen CH-656C Đo cổ tay

  Giá rẻ tốt: 609.000 đ

  Giá máy đo huyết áp Citizen CH-656C, tìm nơi mua máy đo huyết áp Citizen CH-656C giá rẻ, tìm cửa hàng bán máy đo huyết áp Citizen CH-656C giá rẻ nhất, giá máy đo huyết áp Citizen CH-656C

 • Máy đo huyết áp CITIZEN CH-608

  Máy đo huyết áp CITIZEN CH-608 Đo cổ tay

  Giá rẻ tốt: 588.000 đ

  Giá máy đo huyết áp CITIZEN CH-608, tìm nơi mua máy đo huyết áp ITIZEN CH-608 giá rẻ, tìm cửa hàng bán máy đo huyết áp ITIZEN CH-608 giá rẻ nhất, giá máy đo huyết áp ITIZEN CH-608

 • Máy đo huyết áp Microlife BP 3AQ1 (BP3AQ1)

  Máy đo huyết áp Microlife BP 3AQ1 (BP3AQ1)

  Giá rẻ tốt: 600.000 đ

  giá Microlife BP 3AQ1 Máy đo huyết áp bắp tay tự động

 • Máy đo huyết áp Omron HEM-6111

  Máy đo huyết áp Omron HEM-6111 Đo bắp tay

  Giá rẻ tốt: 540.000 đ

  Giá máy đo huyết áp HEM-6111, tìm nơi mua máy đo huyết áp Omron HEM-6111 giá rẻ, tìm cửa hàng bán máy đo huyết áp Omron HEM-6111 giá rẻ nhất, giá máy đo huyết áp Omron HEM-6111

 • Máy đo huyết áp Beurer BM58 (BM-58)

  Máy đo huyết áp Beurer BM58 (BM-58) Đo bắp tay cảm ứng

  Giá rẻ tốt: 1.148.000 đ

  Giá Máy đo huyết áp Beurer BM58 (BM-58), tìm nơi bán Máy đo huyết áp Beurer BM58 giá rẻ, tìm cửa hàng bán Máy đo huyết áp Beurer BM58 giá rẻ, mua Máy đo huyết áp Beurer BM58, giá Máy đo huyết áp Beurer BM58, Máy đo huyết áp Beurer BM58

 • Máy đo huyết áp Microlife BP 3AS1-2

  Máy đo huyết áp Microlife BP 3AS1-2 bán tự động

  Giá rẻ tốt: 435.000 đ

  Giá Máy đo huyết áp Microlife BP 3AS1-2, tìm nơi bán Máy đo huyết áp BP 3AS1-2 giá rẻ, tìm cửa hàng bán Máy đo huyết áp BP 3AS1-2 giá rẻ, mua Máy đo huyết áp BP 3AS1-2, giá Máy đo huyết áp BP 3AS1-2, Máy đo huyết áp BP 3AS1-2

 • Máy đo huyết áp Laica BM1004 (BM-1004)

  Máy đo huyết áp Laica BM1004 (BM-1004) Đo cổ tay tự động, điện tử

  Giá rẻ tốt: 409.000 đ

  Giá Máy đo huyết áp Laica BM1004 (BM-1004), tìm nơi bán Máy đo huyết áp Laica BM1004 giá rẻ, tìm cửa hàng bán Máy đo huyết áp Laica BM1004 giá rẻ, mua Máy đo huyết áp Laica BM1004, giá Máy đo huyết áp Laica BM1004, Máy đo huyết áp Laica BM1004

 • Máy đo huyết áp Beurer BC58 (BC-58)

  Máy đo huyết áp Beurer BC58 (BC-58) Đo cổ tay, điện tử, cảm ứng

  Giá rẻ tốt: 958.000 đ

  Giá Máy đo huyết áp Beurer BC58 (BC-58), tìm nơi bán Máy đo huyết áp Beurer BC58 giá rẻ, tìm cửa hàng bán Máy đo huyết áp Beurer BC58 giá rẻ, mua Máy đo huyết áp Beurer BC58, giá Máy đo huyết áp Beurer BC58, Máy đo huyết áp Beurer BC58

 • Máy đo huyết áp Microlife BP A3 Basic

  Máy đo huyết áp Microlife BP A3 Basic Đo bắp tay

  Giá rẻ tốt: 850.000 đ

  Giá Máy đo huyết áp Microlife BP A3 Basic, tìm nơi bán Máy đo huyết áp Microlife BP A3 Basic giá rẻ, tìm cửa hàng bán Máy đo huyết áp Microlife BP A3 Basic giá rẻ

 • Máy đo huyết áp Beurer BM26 (BM-26)

  Máy đo huyết áp Beurer BM26 (BM-26) Đo bắp tay, điện tử

  Giá rẻ tốt: 599.000 đ

  Giá Máy đo huyết áp Beurer BM26 (BM-26), tìm nơi bán Máy đo huyết áp Beurer BM26 giá rẻ, tìm cửa hàng bán Máy đo huyết áp Beurer BM26 giá rẻ

 • Máy đo huyết áp Omron HEM-7130

  Máy đo huyết áp Omron HEM-7130 Đo bắp tay

  Giá rẻ tốt: 929.000 đ

  Máy đo huyết áp ở bắp tay luôn cho ra kết quả chuẩn xác nhất. Nắm bắt được những ưu điểm này, thương hiệu Omron - Nhật Bản cho ra đời chiếc máy đo huyết áp đo bắp tay Omron HEM-7130 hướng mạnh tới tính chính xác, kết hợp tự động hóa giúp người dùng dễ dàng sử dụng.

 • Máy đo huyết áp Omron HEM-8712

  Máy đo huyết áp Omron HEM-8712 Đo bắt tay

  Giá rẻ tốt: 585.000 đ

  Máy đo huyết áp bắp tay Hem 8712 của thương hiệu Omron - Nhật Bản với nhiều đặc tính ưu việt, giá bình dân thích hợp sử dụng cho mọi gia đình

 • Máy đo huyết áp Omron JPN1

  Máy đo huyết áp Omron JPN1 Đo bắp tay

  Giá rẻ tốt: 1.290.000 đ

  Máy đo huyết áp cá nhân là một thiết bị chăm sóc sức khỏe cần thiết trong mỗi gia đình. Với những tính năng vượt trội, đem lại kết quả đo huyết áp chuẩn xác, sự tiện dụng và tính kinh tế, chiếc máy đo huyết áp Omron JPN1 đang là sự lựa chọn của không ít khách hàng Việt

 • Máy đo huyết áp bắp tay Omron JPN600

  Máy đo huyết áp bắp tay Omron JPN600

  Giá rẻ tốt: 1.450.000 đ

  Máy đo huyết áp bắp tay Omron JPN600 với thiết kế nhỏ gọn, màn hình LCD lớn, có nút bấm to rõ giúp người dùng dễ quan sát và thao tác

 • Máy đo huyết áp Beurer BM47

  Máy đo huyết áp Beurer BM47 (BM-47), Đo bắp tay, điện tử

  Giá rẻ tốt: 859.000 đ

  Máy đo huyết áp là một vật dụng không thể thiếu đối với những gia đình có thành viên bị cao huyết áp hoặc cần theo dõi về sức khỏe. Tuy nhiên, tìm một sản phẩm máy đo huyết áp đáng tin cậy, cho kết quả chính xác là không hề đơn giản

 • Máy đo huyết áp Sanitas SBM21

  Máy đo huyết áp Sanitas SBM21 (SBM-21), Đo bắp tay, điện tử

  Giá rẻ tốt: 1.020.000 đ

  Gia đình bạn có thành viên bị cao huyết áp và muốn tìm mua một sản phẩm máy đo huyết áp đảm bảo chất lượng và độ chính xác? Chúng tôi sẽ giối thiệu tới bạn sản phẩm máy đo huyết áp Sanitas SBM21, một sản phẩm được sản xuất theo công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất tại CHLB Đức

 • Máy đo huyết áp Avita BPM605

  Máy đo huyết áp Avita BPM605 (BPM-605), Đo bắp tay, điện tử

  Giá rẻ tốt: 600.000 đ

  Bạn đang muốn theo dõi sức khoẻ của bản thân và những người thân khác cho gia đình nên muốn tìm mua một sản phẩm máy đo huyết áp? Chúng tôi xin giới thiệu tới bạn mẫu sản phẩm máy đo huyết áp Avita BPM605, một sản phẩm của nhãn hiệu Avita tới từ Đài Loan

 • Máy đo huyết áp Medisana HLA

  Máy đo huyết áp Medisana HLA Đo bắp tay có vạch báo

  Giá rẻ tốt: 1.145.400 đ

  Bảo vệ sức khoẻ người thân, đặc biệt là người già luôn là việc rất quan trọng. Bằng cách đo huyết áp thường xuyên với máy đo huyết áp Medisana HLA giúp bạn phát hiện và ngăn ngừa các bệnh liên quan về huyết áp, bảo vệ sức khoẻ một cách toàn diện. Để hiểu rõ hơn các bạn hãy cùng Topgia

 • Máy đo huyết áp Laica BM2006

  Máy đo huyết áp Laica BM2006 Đo bắp tay, điện tử

  Giá rẻ tốt: 749.000 đ

  Máy đo huyết áp là thiết bị được sử dụng để đo huyết áp trên cơ thể bạn để kiểm tra được huyết áp đang ở trang thái nào (huyết áp cao, huyết áp thấp, huyết áp ở mức cho phép, huyết áp tiêu chuẩn...). Máy đo huyết áp Laica BM2006 một trong những dòng sản phẩm uy tín cho kết quả chính xác vượt trội

 • Máy đo huyết áp Laica MD6130

  Máy đo huyết áp Laica MD6130 Đo bắp tay, điện tử

  Giá rẻ tốt: 1.550.000 đ

  Bạn và người thân đang muốn tìm một sản phẩm máy đo huyết áp chất lượng ổn định và đáng tin cậy để có thể theo dõi sức khoẻ định kỳ? Chúng tôi sẽ giới thiệu tới bạn sản phẩm Máy đo huyết áp Laica MD6130

 • Máy đo huyết áp Laica BM2004

  Máy đo huyết áp Laica BM2004 Đo bắp tay điện tử

  Giá rẻ tốt: 560.000 đ

  Giá Máy đo huyết áp Laica BM2004, tìm nơi bán Máy đo huyết áp Laica BM2004 giá rẻ, tìm cửa hàng bán Máy đo huyết áp Laica BM2004 giá rẻ, mua Máy đo huyết áp Laica BM2004, giá Máy đo huyết áp Laica BM2004, Máy đo huyết áp Laica BM2004

 • Máy đo huyết áp Medisana BU510

  Máy đo huyết áp Medisana BU510 (BU-510), Đo bắp tay

  Giá rẻ tốt: 1.000.000 đ

  Máy đo huyết áp là một thiết bị phổ biến và gần như là không thể thiếu trong mọi gia đình. Tuy nhiên, tìm kiếm một sản phẩm máy đo huyết áp cho kết quả nhanh và đáng tin cậy là không hề dễ dàng. Sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu tới bạn sản phẩm máy đo huyết áp Medisana BU510

 • Máy đo huyết áp ALPK2 K2-231

  Máy đo huyết áp ALPK2 K2-231 Đo bắp tay, điện tử

  Giá rẻ tốt: 950.000 đ

  Giá Máy đo huyết áp ALPK2 K2-231, tìm nơi bán Máy đo huyết áp ALPK2 K2-231 giá rẻ, tìm cửa hàng bán Máy đo huyết áp ALPK2 K2-231 giá rẻ, mua Máy đo huyết áp ALPK2 K2-231, giá Máy đo huyết áp ALPK2 K2-231, Máy đo huyết áp ALPK2 K2-231

 • Máy đo huyết áp Medisana MTD

  Máy đo huyết áp Medisana MTD Đo bắp tay, điện tử

  Giá rẻ tốt: 2.210.000 đ

  Giá Máy đo huyết áp Medisana MTD, tìm nơi bán Máy đo huyết áp Medisana MTD giá rẻ, tìm cửa hàng bán Máy đo huyết áp Medisana MTD giá rẻ, mua Máy đo huyết áp Medisana MTD, giá Máy đo huyết áp Medisana MTD, Máy đo huyết áp Medisana MTD

 • Máy đo huyết áp Beurer BM19

  Máy đo huyết áp Beurer BM19 Đo bắp tay, điện tử

  Giá rẻ tốt: 1.550.000 đ

  Máy đo huyết áp Beurer BM19 là một sản phẩm của hãng Beurer danh tiếng. Máy là một sản phẩm lý tưởng giúp đáp ứng cho nhu cầu theo dõi huyết áp của bạn và cả gia đình, giúp cho quá trình dự phòng và chăm sóc sức khoẻ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết


 

Đánh giá