Mới xuất bản Card màn hình ASUS

 • Card màn hình Asus Strix GTX980Ti-DC3OC-6GD5

  Card màn hình Asus Strix GTX980Ti-DC3OC-6GD5 6GB GDDR5, 384bits

  Giá rẻ tốt: 17.100.000 đ

  Giá Card màn hình Asus Strix GTX980Ti-DC3OC-6GD5, tim cua hang ban ASUS Strix GTX980Ti-DC3OC-6GD5, tim noi ban ASUS Strix GTX980Ti-DC3OC-6GD5, cua hang ban ASUS Strix GTX980Ti-DC3OC-6GD5 gia re nhat, noi ban ASUS Strix GTX980Ti-DC3OC-6GD5 gia re gtx980ti-dc3oc-6gd5

 • Card màn hình ASUS GTX770-DC2-2GD5

  Card màn hình ASUS GTX770-DC2-2GD5 2GB GDDR5, 256bits

  Giá rẻ tốt: 7.600.000 đ

  Giá Card màn hình ASUS GTX770-DC2-2GD5, tim cua hang ban ASUS GTX770-DC2-2GD5, tim noi ban ASUS GTX770-DC2-2GD5, cua hang ban ASUS GTX770-DC2-2GD5 gia re nhat, noi ban ASUS GTX770-DC2-2GD5 gia re gtx770-dc2-2gd5

 • Card màn hình ASUS R7250X-2GD5

  Card màn hình ASUS R7250X-2GD5 2GB GDDR5

  Giá rẻ tốt: 2.490.000 đ

  Giá Card màn hình ASUS R7250X-2GD5, tim cua hang ban ASUS R7250X-2GD5, tim noi ban ASUS R7250X-2GD5, cua hang ban ASUS R7250X-2GD5 gia re nhat, noi ban ASUS R7250X-2GD5 gia re r7250x-2gd5

 • Card màn hình ASUS STRIX GTX750TI-OC -2GD5 GAMING

  Card màn hình ASUS STRIX GTX750TI-OC -2GD5 GAMING 2GB GDDR5, 128bits

  Giá rẻ tốt: 3.389.000 đ

  Giá card màn hình ASUS STRIX GTX750TI-OC -2GD5 GAMING, tim cua hang ban ASUS GTX750TI-OC -2GD5 GAMING, tim noi ban ASUS GTX750TI-OC -2GD5 GAMING, cua hang ban ASUS GTX750TI-OC -2GD5 GAMING gia re nhat, noi ban ASUS GTX750TI-OC -2GD5 GAMING gia re gtx750ti-oc -2gd5 gaming

 • Card màn hình Asus GTX780TI-3GD5

  Card màn hình Asus GTX780TI-3GD5 3GB GDDR5, 384bits

  Giá rẻ tốt: 14.500.000 đ

  Giá Card màn hình Asus GTX780TI-3GD5, tim cua hang ban ASUS GTX780TI-3GD5, tim noi ban ASUS GTX780TI-3GD5, cua hang ban ASUS GTX780TI-3GD5 gia re nhat, noi ban ASUS GTX780TI-3GD5 gia re asus gtx780ti-3gd5

 • Card màn hình ASUS R9290X-DC2-4GD5

  Card màn hình ASUS R9290X-DC2-4GD5 4GB GDDR5, 512bits

  Giá rẻ tốt: 9.300.000 đ

  Giá Card màn hình ASUS R9290X-DC2-4GD5, tim cua hang ban ASUS R9290X-DC2-4GD5, tim noi ban ASUS R9290X-DC2-4GD5, cua hang ban ASUS R9290X-DC2-4GD5 gia re nhat, noi ban ASUS R9290X-DC2-4GD5 gia re asus r9290x-dc2-4gd5

 • Card màn hình ASUS GTX680-DC2O-2GD5

  Card màn hình ASUS GTX680-DC2O-2GD5 2GB GDDR5, 256bits

  Giá rẻ tốt: 12.599.000 đ

  Giá Card màn hình ASUS GTX680-DC2O-2GD5, tim cua hang ban ASUS GTX680-DC2O-2GD5, tim noi ban ASUS GTX680-DC2O-2GD5, cua hang ban ASUS GTX680-DC2O-2GD5 gia re nhat, noi ban ASUS GTX680-DC2O-2GD5 gia re gtx680-dc2o-2gd5

 • Card màn hình ASUS STRIX R9285-DC2OC-2GD5

  Card màn hình ASUS STRIX R9285-DC2OC-2GD5 2GB GDDR5, 256bits

  Giá rẻ tốt: 7.344.000 đ

  Giá Card màn hình ASUS STRIX R9285-DC2OC-2GD5, tim cua hang ban ASUS STRIX R9285-DC2OC-2GD5, tim noi ban ASUS STRIX R9285-DC2OC-2GD5, cua hang ban ASUS STRIX R9285-DC2OC-2GD5 gia re nhat, noi ban ASUS STRIX R9285-DC2OC-2GD5 gia re strix r9285-dc2oc-2gd5

 • Card màn hình Asus GTX750-PHOC-2GD5

  Card màn hình Asus GTX750-PHOC-2GD5 2GB GDDR5, 128 bits

  Giá rẻ tốt: 2.875.000 đ

  Giá Card màn hình Asus GTX750-PHOC-2GD5, tim cua hang ban ASUS GTX750-PHOC-2GD5, tim noi ban ASUS GTX750-PHOC-2GD5, cua hang ban ASUS GTX750-PHOC-2GD5 gia re nhat, noi ban ASUS GTX750-PHOC-2GD5 gia re gtx750-phoc-2gd5

 • Card màn hình ASUS HD7870-DC2-2GD5

  Card màn hình ASUS HD7870-DC2-2GD5 2GB GDDR5, 256bits

  Giá rẻ tốt: 3.390.000 đ

  Giá card màn hình ASUS HD7870-DC2-2GD5, tim cua hang ban ASUS HD7870-DC2-2GD5, tim noi ban ASUS HD7870-DC2-2GD5, cua hang ban ASUS HD7870-DC2-2GD5 gia re nhat, noi ban ASUS HD7870-DC2-2GD5 gia re hd7870-dc2-2gd5

 • Card màn hình ASUS HD7950-DC2T-3GD5

  Card màn hình ASUS HD7950-DC2T-3GD5 3GB GDDR5, 384bits

  Giá rẻ tốt: 7.678.000 đ

  Giá Card màn hình ASUS HD7950-DC2T-3GD5, tim cua hang ban ASUS HD7950-DC2T-3GD5, tim noi ban ASUS HD7950-DC2T-3GD5, cua hang ban ASUS HD7950-DC2T-3GD5 gia re nhat, noi ban ASUS HD7950-DC2T-3GD5 gia re

 • Card màn hình Asus HD7770-1GD5

  Card màn hình Asus HD7770-1GD5 1GB GDDR5, 128bits

  Giá rẻ tốt: 2.692.000 đ

  Giá Card màn hình Asus HD7770-1GD5, tim cua hang ban ASUS HD7770-1GD5, tim noi ban ASUS HD7770-1GD5, cua hang ban ASUS HD7770-1GD5 gia re nhat, noi ban ASUS HD7770-1GD5 gia re

 • Card màn hình ASUS GTX750DF-2GD5

  Card màn hình ASUS GTX750DF-2GD5 2GB GDDR5, 128bits

  Giá rẻ tốt: 2.837.000 đ

  Giá Card màn hình ASUS GTX750DF-2GD5, tim cua hang ban ASUS GTX750DF-2GD5, tim noi ban ASUS GTX750DF-2GD5, cua hang ban ASUS GTX750DF-2GD5 gia re nhat, noi ban ASUS GTX750DF-2GD5 gia re

 • Card màn hình ASUS R9290-DC2-4GD5

  Card màn hình ASUS R9290-DC2-4GD5 4GB GDDR5, 512bits

  Giá rẻ tốt: 9.890.000 đ

  Giá Card màn hình ASUS R9290-DC2-4GD5, tim cua hang ban ASUS R9290-DC2-4GD5, tim noi ban ASUS R9290-DC2-4GD5, cua hang ban ASUS R9290-DC2-4GD5 gia re nhat, noi ban ASUS R9290-DC2-4GD5 gia re

 • Card màn hình Asus STRIX R7370-DC2OC-2GD5-GAMING-SAP

  Card màn hình Asus STRIX R7370-DC2OC-2GD5-GAMING-SAP 2GB GDDR5, 256bits

  Giá rẻ tốt: 3.970.000 đ

  Giá Card màn hình Asus STRIX R7370-DC2OC-2GD5-GAMING-SAP, tim cua hang ban ASUS STRIX R7370-DC2OC-2GD5, tim noi ban ASUS STRIX R7370-DC2OC-2GD5, cua hang ban ASUS STRIX R7370-DC2OC-2GD5 gia re nhat, noi ban ASUS STRIX R7370-DC2OC-2GD5 gia re

 • Card màn hình Asus STRIX R9380-DC2OC-2GD5 GAMING

  Card màn hình Asus STRIX R9380-DC2OC-2GD5 GAMING 2GB GDDR5, 256 bits

  Giá rẻ tốt: 5.548.000 đ

  Giá Card màn hình Asus STRIX R9380-DC2OC-2GD5 GAMING, tim cua hang ban ASUS STRIX R9380-DC2OC-2GD5, tim noi ban ASUS STRIX R9380-DC2OC-2GD5, cua hang ban ASUS STRIX R9380-DC2OC-2GD5 gia re nhat, noi ban ASUS STRIX R9380-DC2OC-2GD5 gia re

 • Card màn hình ASUS GTX660 TI-DC2T-2GD5

  Card màn hình ASUS GTX660 TI-DC2T-2GD5 2GB GDDR5, 192bits

  Giá rẻ tốt: 5.820.000 đ

  Giá Card màn hình ASUS GTX660 TI-DC2T-2GD5, tim cua hang ban ASUS GTX660 TI-DC2T-2GD5, tim noi ban ASUS GTX660 TI-DC2T-2GD5, cua hang ban ASUS GTX660 TI-DC2T-2GD5 gia re nhat, noi ban ASUS GTX660 TI-DC2T-2GD5 gia re

 • Card màn hình Asus R7260X-DC2OC-2GD5

  Card màn hình Asus R7260X-DC2OC-2GD5 2GB GDDR5, 128bits

  Giá rẻ tốt: 3.100.000 đ

  Giá Card màn hình Asus R7260X-DC2OC-2GD5, tim cua hang ban ASUS R7260X-DC2OC-2GD5, tim noi ban ASUS R7260X-DC2OC-2GD5, cua hang ban ASUS R7260X-DC2OC-2GD5 gia re nhat, noi ban ASUS R7260X-DC2OC-2GD5 gia re

 • Card màn hình ASUS GTX950-OC-2GD5

  Card màn hình ASUS GTX950-OC-2GD5 2GB GDDR5, 128 bits

  Giá rẻ tốt: 3.940.000 đ

  Giá Card màn hình ASUS GTX950-OC-2GD5, tim cua hang ban ASUS GTX950-OC-2GD5, tim noi ban ASUS GTX950-OC-2GD5, cua hang ban ASUS GTX950-OC-2GD5 gia re nhat, noi ban ASUS GTX950-OC-2GD5 gia re

 • Card màn hình ASUS TURBO GTX960-OC-4GD5

  Card màn hình ASUS TURBO GTX960-OC-4GD5 4GB GDDR5, 128bits

  Giá rẻ tốt: 5.240.000 đ

  Giá Card màn hình ASUS TURBO GTX960-OC-4GD5, tim cua hang ban ASUS TURBO GTX960-OC-4GD5, tim noi ban ASUS TURBO GTX960-OC-4GD5, cua hang ban ASUS TURBO GTX960-OC-4GD5 gia re nhat, noi ban ASUS TURBO GTX960-OC-4GD5 gia re

 • Card màn hình ASUS GT730-2GD5

  Card màn hình ASUS GT730-2GD5 2GB GDDR5, 64bits

  Giá rẻ tốt: 1.526.000 đ

  Giá Card màn hình ASUS GT730-2GD5, tim cua hang ban ASUS GT730-2GD5, tim noi ban ASUS GT730-2GD5, cua hang ban ASUS GT730-2GD5 gia re nhat, noi ban ASUS GT730-2GD5 gia re

 • Card màn hình ASUS STRIX GTX750TI-OC-2GD5

  Card màn hình ASUS STRIX GTX750TI-OC-2GD5 nVidia GTX750Ti, 2GB DDR5, 128bits

  Giá rẻ tốt: 2.869.000 đ

  Giá Card màn hình ASUS STRIX GTX750TI-OC-2GD5, tim cua hang ban ASUS GTX750TI-OC-2GD5, tim noi ban ASUS GTX750TI-OC-2GD5, cua hang ban ASUS GTX750TI-OC-2GD5 gia re nhat, noi ban ASUS GTX750TI-OC-2GD5 gia re

 • Card màn hình ASUS HD7970-DC2T-3GD5

  Card màn hình ASUS HD7970-DC2T-3GD5 3GB GDDR5, 384bits

  Giá rẻ tốt: 10.440.000 đ

  Giá card màn hình ASUS HD7970-DC2T-3GD5, tim cua hang ban ASUS HD7970-DC2T-3GD5, tim noi ban ASUS HD7970-DC2T-3GD5, cua hang ban ASUS HD7970-DC2T-3GD5 gia re nhat, noi ban ASUS HD7970-DC2T-3GD5 gia re

 • Card màn hình ASUS R7240-2GD3-L

  Card màn hình ASUS R7240-2GD3-L 2GB GDDR3, 128bits

  Giá rẻ tốt: 1.450.000 đ

  Giá Card màn hình ASUS R7240-2GD3-L, tim cua hang ban ASUS R7240-2GD3-L, tim noi ban ASUS R7240-2GD3-L, cua hang ban ASUS R7240-2GD3-L gia re nhat, noi ban ASUS R7240-2GD3-L gia re

 • Card màn hình Asus R9280X DC2T

  Card màn hình Asus R9280X DC2T 3GB GDDR5 384bits

  Giá rẻ tốt: 7.290.000 đ

  Giá Card màn hình Asus R9280X DC2T, tim cua hang ban ASUS R9280X DC2T, tim noi ban ASUS R9280X DC2T, cua hang ban ASUS R9280X DC2T gia re nhat, noi ban ASUS R9280X DC2T gia re

 • Card màn hình Asus R7240-2GD3

  Card màn hình Asus R7240-2GD3 2GB GDDR3, 128bits

  Giá rẻ tốt: 1.379.000 đ

  Giá Card màn hình Asus R7240-2GD3, tim cua hang ban ASUS R7240-2GD3, tim noi ban ASUS R7240-2GD3, cua hang ban ASUS R7240-2GD3 gia re nhat, noi ban ASUS R7240-2GD3 gia re

 • Card màn hình ASUS GTX750TI-PH -2GD5

  Card màn hình ASUS GTX750TI-PH -2GD5 2GB GDDR5, 128bits

  Giá rẻ tốt: 3.239.000 đ

  Giá Card màn hình ASUS GTX750TI-PH -2GD5, tim cua hang ban ASUS GTX750TI-PH -2GD5, tim noi ban ASUS GTX750TI-PH -2GD5, cua hang ban ASUS GTX750TI-PH -2GD5 gia re nhat, noi ban ASUS GTX750TI-PH -2GD5 gia re

 • Card màn hình ASUS GT630-2GD3-V2

  Card màn hình ASUS GT630-2GD3-V2 2GB GDDR3, 128bits

  Giá rẻ tốt: 1.385.000 đ

  Giá Card màn hình ASUS GT630-2GD3-V2, tim cua hang ban ASUS GT630-2GD3-V2, tim noi ban ASUS GT630-2GD3-V2, cua hang ban ASUS GT630-2GD3-V2 gia re nhat, noi ban ASUS GT630-2GD3-V2 gia re

 • Card màn hình Asus R7250-1GD5

  Card màn hình Asus R7250-1GD5 1GB GDDR5, 128bits

  Giá rẻ tốt: 1.985.000 đ

  Giá Card màn hình Asus R7250-1GD5, tim cua hang ban ASUS R7250-1GD5, tim noi ban ASUS R7250-1GD5, cua hang ban ASUS R7250-1GD5 gia re nhat, noi ban ASUS R7250-1GD5 gia re

 • Card màn hình ASUS STRIX GTX980-DC2OC-4GD5 Gaming

  Card màn hình ASUS STRIX GTX980-DC2OC-4GD5 Gaming 4GB GDDR5, 256bits

  Giá rẻ tốt: 10.989.000 đ

  Giá Card màn hình ASUS STRIX GTX980-DC2OC-4GD5 Gaming, tim cua hang ban ASUS STRIX GTX980-DC2OC-4GD5, tim noi ban ASUS STRIX GTX980-DC2OC-4GD5, cua hang ban ASUS STRIX GTX980-DC2OC-4GD5 gia re nhat, noi ban ASUS STRIX GTX980-DC2OC-4GD5 gia re

 • Card màn hình ASUS STRIX GTX960-DC2OC-2GD5

  Card màn hình ASUS STRIX GTX960-DC2OC-2GD5 2GB GDDR5, 128 bits

  Giá rẻ tốt: 4.960.000 đ

  Giá Card màn hình ASUS STRIX GTX960-DC2OC-2GD5, tim cua hang ban ASUS STRIX GTX960-DC2OC-2GD5, tim noi ban ASUS STRIX GTX960-DC2OC-2GD5, cua hang ban ASUS STRIX GTX960-DC2OC-2GD5 gia re nhat, noi ban ASUS STRIX GTX960-DC2OC-2GD5 gia re

 • Card màn hình ASUS STRIX GTX960-DC2OC-4GD5 Gaming

  Card màn hình ASUS STRIX GTX960-DC2OC-4GD5 Gaming 4GB GDDR5, 128bits

  Giá rẻ tốt: 5.094.000 đ

  Giá Card màn hình ASUS STRIX GTX960-DC2OC-4GD5 Gaming, tim cua hang ban ASUS STRIX GTX960-DC2OC-4GD5, tim noi ban ASUS STRIX GTX960-DC2OC-4GD5, cua hang ban ASUS STRIX GTX960-DC2OC-4GD5 gia re nhat, noi ban ASUS STRIX GTX960-DC2OC-4GD5 gia re

 • Card màn hình Asus Radeon R7250X-1GD5

  Card màn hình Asus Radeon R7250X-1GD5 1GB GDDR5, 128bits

  Giá rẻ tốt: 2.348.000 đ

  Giá Card màn hình Asus Radeon R7250X-1GD5, tim cua hang ban ASUS R7250X-1GD5, tim noi ban ASUS R7250X-1GD5, cua hang ban ASUS R7250X-1GD5 gia re nhat, noi ban ASUS R7250X-1GD5 gia re

 • Card màn hình ASUS GTX750-PHOC-1GD5

  Card màn hình ASUS GTX750-PHOC-1GD5 1GB GDDR5, 256bits

  Giá rẻ tốt: 2.499.000 đ

  Giá card màn hình ASUS GTX750-PHOC-1GD5, tim cua hang ban ASUS GTX750-PHOC-1GD5, tim noi ban ASUS GTX750-PHOC-1GD5, cua hang ban ASUS GTX750-PHOC-1GD5 gia re nhat, noi ban ASUS GTX750-PHOC-1GD5 gia re

 • Card màn hình Asus EX-GTX1050TI-O4G

  Card màn hình Asus EX-GTX1050TI-O4G NVIDIA Geforce/ 4Gb/ DDR5/ 128 Bits

  Giá rẻ tốt: 4.599.000 đ

  Thông tin chức năng card màn hình Asus EX-GTX1050TI-O4G Card màn hình Asus EX-GTX1050TI-O4G được thiết kế sản xuất theo công nghệ Auto- Extreme quá trình sản xuất card đồ họa đầu tiên tự động sử dụng các linh kiện sức mạnh hợp kim giúp căng tường hiệu suất

 • Card màn hình ASUS R7260X-DC2-1GD5

  Card màn hình ASUS R7260X-DC2-1GD5 1GB GDDR5, 128 bits

  Giá rẻ tốt: 2.790.000 đ

  Giá Card màn hình ASUS R7260X-DC2-1GD5, tim cua hang ban ASUS R7260X-DC2-1GD5, tim noi ban ASUS R7260X-DC2-1GD5, cua hang ban ASUS R7260X-DC2-1GD5 gia re nhat, noi ban ASUS R7260X-DC2-1GD5 gia re

 • Card màn hình ASUS STRIX GTX970-DC2OC-4GD5 Gaming

  Card màn hình ASUS STRIX GTX970-DC2OC-4GD5 Gaming 4GB GDDR5, 256bits

  Giá rẻ tốt: 6.999.000 đ

  Giá Card màn hình ASUS STRIX GTX970-DC2OC-4GD5 Gaming, tim cua hang ban ASUS STRIX GTX970-DC2OC-4GD5, tim noi ban ASUS STRIX GTX970-DC2OC-4GD5, cua hang ban ASUS STRIX GTX970-DC2OC-4GD5 gia re nhat, noi ban ASUS STRIX GTX970-DC2OC-4GD5 gia re

 • Card màn hình Asus R9270X-DC2-2GD5

  Card màn hình Asus R9270X-DC2-2GD5 2GB GDDR5, 256bits

  Giá rẻ tốt: 4.666.000 đ

  Giá Card màn hình Asus R9270X-DC2-2GD5, tim cua hang ban ASUS R9270X-DC2-2GD5, tim noi ban ASUS R9270X-DC2-2GD5, cua hang ban ASUS R9270X-DC2-2GD5 gia re nhat, noi ban ASUS R9270X-DC2-2GD5 gia re

 • Card màn hình ASUS GT740-OC-2GD5

  Card màn hình ASUS GT740-OC-2GD5 2GB GDDR5, 128bits

  Giá rẻ tốt: 2.299.000 đ

  Giá Card màn hình ASUS GT740-OC-2GD5, tim cua hang ban ASUS ASUS GT740-OC-2GD5, tim noi ban ASUS ASUS GT740-OC-2GD5, cua hang ban ASUS ASUS GT740-OC-2GD5 gia re nhat, noi ban ASUS ASUS GT740-OC-2GD5 gia re


 

Đánh giá